Bài 25.12 trang 56 SBT Hoá học 12

Giải bài 25.12 trang 56 sách bài tập hóa học 12 - Nhóm kim loại nào sau đây đều là kim loại nhẹ ?

Quảng cáo

Đề bài

Nhóm kim loại nào sau đây đều là kim loại nhẹ?

A. Li, Zn, Fe, Cu

B. Mg, Al, Sn, Pb

C. Na, K, Mg, Al

D. K, Ba, Ag, Zn

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tính chất của kim loại kiềm tại đây 

Lời giải chi tiết

Các kim loại nhẹ là Li, Na, K, Mg, Al, Zn

\( \to \) Chọn C

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close