Bài 25.13 trang 56 SBT Hóa học 12

Giải bài 25.13 trang 56 sách bài tập hóa học 12 - Các ion và nguyên tử nào sau đây có cấu hình electron 1s22s22p6?

Quảng cáo

Đề bài

Các ion và nguyên tử nào sau đây có cấu hình electron 1s22s22p6 ?

A. Na+, Mg2+, Al3+, Cl-và Ne                     

B. Na+, Mg2+, Al3+, Cl- và Ar

C. Na+, Mg2+, Al3+, F- và Ne                

D. K+, Ca2+, Cr3+, Br- và Kr

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào cấu hình electron của các ion và nguyên tử để kết luận.

Lời giải chi tiết

Đáp án A loại vì Cl- có cấu hình electron 1s22s22p63s23p6

Đáp án B loại vì có Cl- và Ar có cấu hình electron 1s22s22p63s23p6

Đáp án D loại vì có Ca2+, Cr3+, Br- và Kr

\( \to\) Chọn C

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close