Quảng cáo
 • pic

  Bài 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5 trang 33 SBT Hóa học 12

  Giải bài 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5 trang 33 sách bài tập Hóa học 12 - Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

 • pic

  Bài 15.6;15.7;15.8 trang 34 SBT Hóa học 12

  Bài 15.6;15.7;15.8 trang 34 sách bài tập Hóa học 12 - Trong các loại tơ dưới đây, chất nào là tơ nhân tạo

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 15.9 trang 34 SBT Hóa học 12

  giải bài 15.9 trang 34 sách bài tập Hóa học 12 - Người ta tổng hợp poli(metyl metacrylat) từ axit và ancol tương ứng qua hai giai đoạn là este hoá (hiệu suất 60%) và trùng hợp (hiệu suất 80%).

 • pic

  Bài 15.10 trang 34 SBT Hóa học 12

  Giải bài 15.10 trang 34 sách bài tập Hóa học 12 - Để đốt cháy hoàn toàn 6,55 g chất A cần dùng vừa hết 9,24 lít oxi. Sản phẩm cháy gồm có 5,85 g nước và 7,28 lít hỗn hợp khí gồm CO2 và N2. Các thể tích đo ở đktc.

Gửi bài Gửi bài