Bài 25.14 trang 56 SBT Hóa học 12

Giải bài 25.14 trang 56 sách bài tập hóa học 12 Người ta thực hiện các phản ứng sau :

Quảng cáo

Đề bài

Người ta thực hiện các phản ứng sau :

(1) Điện phân NaOH nóng chảy.

(2) Điện phân dung dịch NaCl có vách ngăn.

(3) Điện phân NaCl nóng chảy.

(4) Cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl.

(5) Cho dung dịch NaOH tác dụng với kim loại K.

Phản ứng chuyển ion Na+ thành Na là

A. (1).               B. (1), (2).                           

C. (3), (4).         D. (1), (3).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào phương trình phản ứng của các thí nghiệm.

Lời giải chi tiết

Thí nghiệm 1: \(2NaOH\xrightarrow{{điện phân nóng chảy}}2Na + {O_2} + {H_2}\)

Thí nghiệm 2: \(2NaCl + 2{H_2}O\xrightarrow[{có màng ngăn}]{{điện phân dung dịch}}2NaOH + C{l_2} + {H_2}\)

Thí nghiệm 3: \(2NaCl\xrightarrow{{điện phân nóng chảy}}2Na + C{l_2}\)

Thí nghiệm 4: \(NaOH + HCl \to NaCl + {H_2}O\)

Thí nghiệm 5: \(2K + 2{H_2}O \to 2K{\text{O}}H + {H_2}\)

Vậy thí nghiệm (1) và (3) chuyển ion Na+ thành Na.

\( \to\) Chọn D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close