Quảng cáo
 • Bài 45.1; 45.2; 45.3; 45.4 trang 101 SBT Hóa học 12

  Giải bài 45.1; 45.2; 45.3; 45.4 trang 101 Sách bài tập hóa học 12 - Hiện tượng trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây ?

  Xem lời giải
 • Bài 45.5 trang 101 SBT Hóa học 12

  Giải bài 45.5 trang 101 Sách bài tập hóa học 12 - Theo Tiêu chuẩn Việt Nam, nồng độ cho phép của ion Cu2+ trong nước uống không được phép vượt quá 3 mg/l. Khi cho dung dịch H2S dư vào 500 ml một mẫu nước thấy có 0,00144 g kết tủa. Hỏi mẫu nước trên đã bị ô nhiễm đồng chưa

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 45.6 trang 101 SBT Hóa học 12

  Giải bài 45.6 trang 101 SBT hóa học 12 - Gần khu vực có mỏ đồng (chứa quặng có thành phần chính là Cu2S) người ta xây dựng khu liên hợp sản xuất.

  Xem lời giải
 • Bài 45.7 trang 102 SBT Hóa học 12

  Giải bài 45.7 trang 102 Sách bài tập hóa học 12 - Nhà máy chế biến thực phẩm tại thị xã Sơn Tây có dây chuyền sản xuất glucozơ từ tinh bột sắn. Hiệu suất của phản ứng tạo glucozơ là 80% và trong bột sắn có 90% tinh bột.

  Xem lời giải
 • Bài 45.8 trang 102 SBT Hóa học 12

  Giải bài 45.8 trang 102 Sách bài tập hóa học 12 - Trình bày phương pháp hoá học để xử lí các chất thải công nghiệp sau :

  Xem lời giải