Bài 45.1; 45.2; 45.3; 45.4 trang 101 SBT Hóa học 12

Giải bài 45.1; 45.2; 45.3; 45.4 trang 101 Sách bài tập hóa học 12 - Hiện tượng trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 45.1.

Hiện tượng trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây ?

A. Khí clo.                 B. Khí cacbonic.

C. Khí cacbon oxit.     D. Khí hiđro clorua

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết về hóa học và vấn đề về môi trường

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng Trái Đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do khí cacbonic

\( \to\) Chọn B.

Câu 45.2.

Mưa axit chủ yếu là do những chất sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp nhưng không được xử lí triệt để. Đó là những chất nào sau đây ?

A. SO2, NO2.                    B. H2S, Cl2

C. NH3, HCl                      D. CO2, SO2.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết về hóa học và vấn đề về môi trường

Lời giải chi tiết:

Trong công nghiệp sản xuất axit H2SO4, phân lân sinh ra lượng đáng kể SO2; sản xuất phân đạm sinh ra NO2 (hoặc NO sau đó gặp không khí chuyển thành NO2). Các khí này gặp mưa tạo thành axit.

\( \to\) Chọn A.

Câu 45.3.

Nhóm nào sau đây gồm các ion gây ô nhiễm nguồn nước ?

A. NO3-, NO2-, Pb2+, Na+, Cl-.

B. NO3-, NO2-,Pb2+, Na+, Cd2+, Hg2+.

C. NO3-, NO2-, Pb2+, As3+.

D. NO3-, NO2-, Pb2+, Na+, HCO3-

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết về hóa học và vấn đề về môi trường

Lời giải chi tiết:

Các ion gây ô nhiễm nguồn nước là NO3-, NO2-,Pb2+, Na+, Cd2+, Hg2+.

\( \to\) Chọn B.

Câu 45.6.

Nguyên nhân của sự suy giảm tầng ozon chủ yếu là do

A. khí CO2.                                  

B. mưa axit.

C. clo và các hợp chất của clo.    

D. quá trình sản xuất gang thép.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết về hóa học và vấn đề về môi trường

Lời giải chi tiết:

Hợp chất của clo dưới tác dụng của bức xạ mặt trời bị phân hủy sinh ra clo. Clo tác dụng với ozon theo sơ đồ phản ứng:

\(C{l_2} + {O_3} \to ClO + {O_2}\)

do đó làm giảm lượng ozon, gây nên hiện tượng suy giảm tầng ozon, tạo ra các “lỗ thủng” của tầng ozon.

\( \to\) Chọn C.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài