Quảng cáo
 • pic

  Bài 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8 trang 77 SBT Hóa học 12

  Giải bài 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8 trang 77 Sách bài tập Hóa học 12 - Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng

 • pic

  Bài 33.9, 33.10, 33.11, 33.12 trang 79 SBT Hóa học 12

  Giải bài 33.9, 33.10, 33.11, 33.12 trang 79 SBT Hóa học 12 - Loại quặng sắt dùng để sản xuất gang thường chứa từ 30 - 95% oxit sắt và phải

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 33.13 trang 79 SBT Hóa học 12

  Giải bài 33.13 trang 79 Sách bài tập hóa học 12 - Từ 2,851 g gang sau khi chế hoá thích hợp, thu được 0,0825 g silic đioxit. Tính hàm lượng phần trăm của silic trong loại gang đó.

 • pic

  Bài 33.14 trang 79 SBT Hóa học 12

  Giải bài 33.14 trang 79 Sách bài tập hóa học 12 - Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit có chứa 80% Fe3O4 để luyện được 100 tấn gang có 5% là các nguyên tố không phải sắt ? Biết trong quá trình luyện gang, lượng sắt bị hao hụt là 4%.

 • pic

  Bài 33.15 trang 80 SBT Hóa học 12

  Giải bài 33.15 trang 80 Sách bài tập hóa học 12 - Khử a gam một oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao, thu được 0,84 g Fe và 0,88 g CO2.

Gửi bài Gửi bài