Bài 33.13 trang 79 SBT Hóa học 12

Giải bài 33.13 trang 79 Sách bài tập hóa học 12 - Từ 2,851 g gang sau khi chế hoá thích hợp, thu được 0,0825 g silic đioxit. Tính hàm lượng phần trăm của silic trong loại gang đó.

Quảng cáo

Đề bài

Từ 2,851 g gang sau khi chế hoá thích hợp, thu được 0,0825 g silic đioxit. Tính hàm lượng phần trăm của silic trong loại gang đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính khối lượng Si trong SiO2

Từ đó tính hàm lượng % của silic trong gang

Lời giải chi tiết

Khối lượng Si trong 0,0825 g SiO2là:  

\(\eqalign{
& {{0.0825.28} \over {60}} = 0,0385g \cr 
& \to \% {m_{Si}} = {{0,0385} \over {2,851}}.100 = 1,35\% \cr} \).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close