Quảng cáo
 • pic

  Bài 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.5; 17.6 trang 35 SBT Hóa học 12

  Giải bài 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.5; 17.6 trang 35 sách bài tập Hóa học 12 - Liên kết kim loại được hình thành do

 • pic

  Bài 17.7; 17.8; 17.9; 17.10; 17.11 trang 36 SBT Hóa học 12

  Giải bài 17.7; 17.8; 17.9; 17.10; 17.11 trang 36 sách bài tập Hóa học 12 - Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 155.Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33. Nguyên tố đó là

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 17.12 trang 37 SBT Hóa học 12

  Giải bài 17.12 trang 37 sách bài tập Hóa học 12 - Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố kim loại : K, Ca, Al, Fe, Cu, Cr. Có nhận xét gì về cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố

 • pic

  Bài 17.13 trang 37 SBT Hóa học 12

  Giải bài 17.13 trang 37 sách bài tập Hóa học 12 - Hãy so sánh số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại nhóm IA, IIA và phi kim nhóm VIA, VIIA.

 • pic

  Bài 17.14 trang 37 SBT Hóa học 12

  Giải bài 17.14 trang 37 SBT Hóa học 12 - Dựa vào khối lượng riêng của kim loại, hãy tính thể tích mol kim loại và ghi kết quả vào bảng sau :

Gửi bài Gửi bài