Bài 25.15 trang 56 SBT Hóa học 12

Giải bài 25.15 trang 56 sách bài tập hóa học 12 Công dụng nào sau đây không phải của NaCl?

Quảng cáo

Đề bài

Công dụng nào sau đây không phải của NaCl?

A. Điều chế kim loại Na.

B. Để điều chế Cl2, HCl, nước Giaven.

C. Khử chua cho đất.

D. Làm dịch truyền trong y tế.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào lý thuyết về hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Lời giải chi tiết

Công dụng của NaCl:

- Điều chế kim loại Na.

- Để điều chế Cl2, HCl, nước Giaven.

- Làm dịch truyền trong y tế.

\( to\) Chọn C.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close