Giải bài 2 trang 9 SBT Sinh học lớp 9

Giải bài 2 trang 8 SBT Sinh học lớp 9. Theo dõi sự di truyền màu sắc thân ở cà chua, người ta thu được những kết quả sau:

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Theo dõi sự di truyền màu sắc thân ở cà chua, người ta thu được những kết quả sau:

- Phép lai 1: Thân đỏ x Thân đỏ → F1 : đều thân đỏ

- Phép lai 2: Thân xanh x Thân xanh → F1 : đều thân xanh

- Phép lai 3: Thân đỏ  x  Thân xanh → F1 : 50% thân đỏ : 50% thân xanh.

Có xác định được kiểu gen của P trong các phép lai trên không? Bằng cách nào để xác định được kiểu gen của P. Viết sơ đồ lai của từng trường hợp. Cho biết màu sắc thân do 1 gen quy định.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tỉ lệ kiểu hình suy ra tính trạng trội 

Quy ước gen rồi xác định kiểu gen của các phép lai

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

- Phép lai 1 : P : AA x AA, P : AA x Aa hoặc P : aa X aa

- Phép lai 2 : P : aa X aa hoặc P : AA X AA, P : AA X Aa

- Phép lai 3 : P : Aa X aa hoặc P : aa X Aa

Loigiaihay.com

 • Giải bài 3 trang 9 SBT Sinh học 9

  Giải bài 3 trang 9 SBT Sinh học 9. Người ta đã tiến hành một số phép lai và thu được những kết quả sau:

 • Giải bài 4 trang 9 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 trang 9 SBT Sinh học 9. Ở ruồi giấm, gen V quy định cánh dài, V quy định cánh cụt.

 • Giải bài 5 trang 9 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 9 SBT Sinh học 9. Ở hoa mõm chó, kiểu gen AA quy định màu đỏ, Aa quy định màu hồng, aa quy định màu trắng. Cho 2 cây hoa màu hồng và màu trắng giao phấn

 • Giải bài 6 trang 10 SBT Sinh học 9

  Giải bài 6 trang 10 SBT Sinh học 9. Theo dõi sự di truyền màu lông ở một loài người ta tiến hành lai các nòi thuần chủng với nhau và thu được những kết quả sau đây:

 • Giải bài 7 trang 10 SBT Sinh học 9

  Giải bài 7 trang 10 SBT Sinh học 9. Ở cà chua, gen L quy định* thân đỏ, 1 quy định thân xanh (lục), N quy định lá chẻ, n quy định lá nguyên (gọi là lá khoai tây).

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close