Giải bài 2 trang 9 SBT Sinh học lớp 9

Giải bài 2 trang 8 SBT Sinh học lớp 9. Theo dõi sự di truyền màu sắc thân ở cà chua, người ta thu được những kết quả sau:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Theo dõi sự di truyền màu sắc thân ở cà chua, người ta thu được những kết quả sau:

- Phép lai 1: Thân đỏ x Thân đỏ → F1 : đều thân đỏ

- Phép lai 2: Thân xanh x Thân xanh → F1 : đều thân xanh

- Phép lai 3: Thân đỏ  x  Thân xanh → F1 : 50% thân đỏ : 50% thân xanh.

Có xác định được kiểu gen của P trong các phép lai trên không? Bằng cách nào để xác định được kiểu gen của P. Viết sơ đồ lai của từng trường hợp. Cho biết màu sắc thân do 1 gen quy định.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tỉ lệ kiểu hình suy ra tính trạng trội 

Quy ước gen rồi xác định kiểu gen của các phép lai

Lời giải chi tiết

- Phép lai 1 : P : AA x AA, P : AA x Aa hoặc P : aa X aa

- Phép lai 2 : P : aa X aa hoặc P : AA X AA, P : AA X Aa

- Phép lai 3 : P : Aa X aa hoặc P : aa X Aa

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 8
list
close
Gửi bài Gửi bài