Giải bài 10 trang 118 SBT Sinh học 10

Giải bài 10 trang 118 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao quá trình giảm phân tạo ra được các giao tử khác nhau về tổ hợp các NST.

Đề bài

Tại sao quá trình giảm phân tạo ra được các giao tử khác nhau về tổ hợp các NST.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào trao đổi chéo và sự phân li của NST

Lời giải chi tiết

Do trình tự sắp xếp của các nhiễm sắc thể trên mặt phẳng xích đạo.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 117
Gửi bài