Giải bài 11 trang 118 SBT Sinh học 10

Giải bài 11 trang 118 sách bài tập Sinh học 10: Quan sát các hình sau, rồi sắp xếp các hình theo trật tự của quá trình giảm phân.

Đề bài

Quan sát các hình sau, rồi sắp xếp các hình theo trật tự của quá trình giảm phân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Giảm phân

Lời giải chi tiết

Thứ tự đúng là : 

DCB→I→AHGF

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 117
Gửi bài