Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 127 SBT Sinh học 10

  Giải bài 1 trang 127 sách bài tập Sinh học 10: Vi sinh vật là gì?

 • pic

  Bài 2 trang 127 SBT Sinh học 10

  Giải bài 2 trang 127 sách bài tập Sinh học 10: Vi sinh vật có những đặc điểm gì ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 127 SBT Sinh học 10

  Giải bài 3 trang 127 sách bài tập Sinh học 10: Điều gì chứng tỏ vi sinh vật có khả năng hấp thụ nhiều?

 • pic

  Bài 4 trang 128 SBT Sinh học 10

  Giải bài 4 trang 128 sách bài tập Sinh học 10: Thế nào là chuyển hoá nhanh ?

 • pic

  Bài 5 trang 128 SBT Sinh học 10

  Giải bài 5 trang 128 sách bài tập Sinh học 10: Điểu gì chứng tỏ vi sinh vật sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh ?

 • pic

  Bài 6 trang 128 SBT Sinh học 10

  Giải bài 6 trang 128 sách bài tập Sinh học 10: Giải thích tại sao vi sinh vật lại phân bô rộng và có nhiều chủng loại

 • pic

  Bài 7 trang 128 SBT Sinh học 10

  Giải bài 7 trang 128 sách bài tập Sinh học 10: Vi sinh vật có thể được nuôi cấy trên những loại môi trường nào ?

 • pic

  Bài 8 trang 129 SBT Sinh học 10

  Giải bài 8 trang 129 sách bài tập Sinh học 10: Căn cứ vào nguồn năng lượng người ta chia vi sinh vật ra những loại nào ?

 • pic

  Bài 9 trang 129 SBT Sinh học 10

  Giải bài 9 trang 129 sách bài tập Sinh học 10: Căn cứ vào nguồn thức ăn (cacbon), người ta chia vi sinh vật thành những loại nào ?

 • pic

  Bài 10 trang 129 SBT Sinh học 10

  Giải bài 10 trang 129 sách bài tập Sinh học 10: Căn cứ vào cả nguồn năng lượng và thức ăn, người ta chia vi sinh vậil thành những loại nào ?

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài