Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 127 SBT Sinh học 10

  Giải bài 1 trang 127 sách bài tập Sinh học 10: Vi sinh vật là gì?

 • pic

  Bài 2 trang 127 SBT Sinh học 10

  Giải bài 2 trang 127 sách bài tập Sinh học 10: Vi sinh vật có những đặc điểm gì ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 127 SBT Sinh học 10

  Giải bài 3 trang 127 sách bài tập Sinh học 10: Điều gì chứng tỏ vi sinh vật có khả năng hấp thụ nhiều?

 • pic

  Bài 4 trang 128 SBT Sinh học 10

  Giải bài 4 trang 128 sách bài tập Sinh học 10: Thế nào là chuyển hoá nhanh ?

 • pic

  Bài 5 trang 128 SBT Sinh học 10

  Giải bài 5 trang 128 sách bài tập Sinh học 10: Điểu gì chứng tỏ vi sinh vật sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh ?

 • pic

  Bài 6 trang 128 SBT Sinh học 10

  Giải bài 6 trang 128 sách bài tập Sinh học 10: Giải thích tại sao vi sinh vật lại phân bô rộng và có nhiều chủng loại

 • pic

  Bài 7 trang 128 SBT Sinh học 10

  Giải bài 7 trang 128 sách bài tập Sinh học 10: Vi sinh vật có thể được nuôi cấy trên những loại môi trường nào ?

 • pic

  Bài 8 trang 129 SBT Sinh học 10

  Giải bài 8 trang 129 sách bài tập Sinh học 10: Căn cứ vào nguồn năng lượng người ta chia vi sinh vật ra những loại nào ?

 • pic

  Bài 9 trang 129 SBT Sinh học 10

  Giải bài 9 trang 129 sách bài tập Sinh học 10: Căn cứ vào nguồn thức ăn (cacbon), người ta chia vi sinh vật thành những loại nào ?

 • pic

  Bài 10 trang 129 SBT Sinh học 10

  Giải bài 10 trang 129 sách bài tập Sinh học 10: Căn cứ vào cả nguồn năng lượng và thức ăn, người ta chia vi sinh vậil thành những loại nào ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 11 trang 130 SBT Sinh học 10

  Giải bài 11 trang 130 sách bài tập Sinh học 10: Xét về kiểu dinh dưỡng, vi khuẩn lam thuộc loại nào?

 • pic

  Bài 12 trang 130 SBT Sinh học 10

  Giải bài 12 trang 130 sách bài tập Sinh học 10: Các vi khuẩn tiến hành nitrat hoá, vi khuẩn ôxi hoá lưu huỳnh thuộc loại dinh dưỡng nào?

 • pic

  Bài 13 trang 130 SBT Sinh học 10

  Giải bài 13 trang 130 sách bài tập Sinh học 10: E. coli cũng như những sinh vật hoại sinh khác (vi sinh vật phân giải các xác chết) thuộc loại dinh dưỡng nào?

 • pic

  Bài 14 trang 130 SBT Sinh học 10

  Giải bài 14 trang 130 sách bài tập Sinh học 10: Vi khuẩn tía và vi khuẩn lục không lưu huỳnh thuộc kiểu dinh dưỡng nào ? Chúng có giống với vi khuẩn tía lưu huỳnh và vi khuẩn lục lưu huỳnh không ?

 • pic

  Bài 15 trang 131 SBT Sinh học 10

  Giải bài 15 trang 131 sách bài tập Sinh học 10: Hãy so sánh hô hấp hiếu khí với hô hấp kị khí. Tại sao hô hấp hiếu khí lại tạo ra nhiều năng lượng hơn hô hấp kị khí ?

 • pic

  Bài 16 trang 131 SBT Sinh học 10

  Giải bài 16 trang 131 sách bài tập Sinh học 10: Chức năng quan trọng của lên men là gì ?

 • pic

  Bài 17 trang 131 SBT Sinh học 10

  Giải bài 17 trang 131 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao lên men lại chỉ tạo ra 2 ATP ?

 • pic

  Bài 18 trang 132 SBT Sinh học 10

  Giải bài 18 trang 132 sách bài tập Sinh học 10: Hãy so sánh lên men với hô hấp tế bào.

 • pic

  Bài 19 trang 132 SBT Sinh học 10

  Giải bài 19 trang 132 sách bài tập Sinh học 10: Hãy so sánh lên men lactic và lên men êtilic.

 • pic

  Bài 20 trang 132 SBT Sinh học 10

  Giải bài 20 trang 132 sách bài tập Sinh học 10: Hiệu ứng Paxtơ là gì?

Gửi bài