Giải bài 4 trang 128 SBT Sinh học 10

Giải bài 4 trang 128 sách bài tập Sinh học 10: Thế nào là chuyển hoá nhanh ?

Đề bài

Thế nào là chuyển hoá nhanh?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mặc dù có kích thước nhỏ bé nhưng khả năng chuyển hoá của vi sinh vật rất nhanh.

Lời giải chi tiết

Ví dụ, vi khuẩn Lactic (Lactobacillus) trong 1 giờ có thể phân giải được lượng đường Lactôzơ lớn hơn từ 1000 đến 10000 lần so với khối lượng của chúng. Nấm men có tốc độ tổng hợp prôtêin cao hơn bò hàng trăm nghìn lần.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 127
Gửi bài