Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 149 SBT Sinh học 10

  Giải bài 1 trang 149 sách bài tập Sinh học 10: Sự sinh trưởng của vi sinh vật có đặc điểm gì ?

 • pic

  Bài 2 trang 149 SBT Sinh học 10

  Giải bài 2 trang 149 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao trong nuôi cấy không liên tục lại phải trải qua pha tiềm phát. Đặc điểm của pha này là gì ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 149 SBT Sinh học 10

  Giải bài 3 trang 149 sách bài tập Sinh học 10: Trong nuôi cấy không liên tục, khi nào pha tiềm phát bị kéo dài và khi nào được rút ngắn ?

 • pic

  Bài 4 trang 150 SBT Sinh học 10

  Giải bài 4 trang 150 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao trong sản xuất người ta phải chuẩn bị giống cấp 1, cấp 2, cấp 3...

 • pic

  Bài 5 trang 150 SBT Sinh học 10

  Giải bài 5 trang 150 sách bài tập Sinh học 10: Chất trao đổi bậc I (sơ cấp) và bậc II (thứ cấp) được tạo ra ở pha nào ?

 • pic

  Bài 6 trang 150 SBT Sinh học 10

  Giải bài 6 trang 150 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao trong nuôi cấy liên tục không có pha tiềm phát ?

 • pic

  Bài 7 trang 150 SBT Sinh học 10

  Giải bài 7 trang 150 sách bài tập Sinh học 10: Có phải ở pha suy vong vẫn còn các tế bào sống tiến hành trao đổi chất và phân chia không ?

 • pic

  Bài 8 trang 150 SBT Sinh học 10

  Giải bài 8 trang 150 sách bài tập Sinh học 10: Khi nuôi cấy vi sinh vật trong môi trường dinh dưỡng bắt đầu từ 4 tế bào với thời gian pha tiềm phát dài 1 giờ, thời gian thế hệ là 20 phút. Hãy tính số lượng tế bào tạo thành sau 1 giờ, 3 giờ và nếu một trong 4 tế bào ban đầu bị chết.

 • pic

  Bài 9 trang 151 SBT Sinh học 10

  Giải bài 9 trang 151 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao số lượng tế bào trên trục tung của đường cong sinh trưởng của quần thể vi sinh vật lại được biểu diễn dưới dạng lôgarit ?

 • pic

  Bài 10 trang 151 SBT Sinh học 10

  Giải bài 10 trang 151 sách bài tập Sinh học 10: Vi sinh vật có thể sinh sản theo các phương thức nào ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 11 trang 152 SBT Sinh học 10

  Giải bài 11 trang 152 sách bài tập Sinh học 10: Bào tử là gì? Tại sao vi sinh vật lại hình thành bào tử?

 • pic

  Bài 12 trang 152 SBT Sinh học 10

  Giải bài 12 trang 152 sách bài tập Sinh học 10: Hãy so sánh nội độc tố với ngoại độc tố.

 • pic

  Bài 13 trang 152 SBT Sinh học 10

  Giải bài 13 trang 152 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao nhiều vi khuẩn (ví dụ, Bacillus subtilis) khi sinh trưởng trong điều kiện thuận lợi vẫn tạo bào tử.

 • pic

  Bài 14 trang 152 SBT Sinh học 10

  Giải bài 14 trang 152 sách bài tập Sinh học 10: Dựa vào nhu cầu ôxi, người ta có thể chia vi sinh vật ra làm mấy nhóm ?

 • pic

  Bài 15 trang 153 SBT Sinh học 10

  Giải bài 15 trang 153 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao ôxi lại là chất độc đối với tế bào vi sinh vật ?

 • pic

  Bài 16 trang 153 SBT Sinh học 10

  Giải bài 16 trang 153 sách bài tập Sinh học 10: Vi sinh vật có cách nào để giải độc các gốc ôxi tự do ?

 • pic

  Bài 17 trang 153 SBT Sinh học 10

  Giải bài 17 trang 153 sách bài tập Sinh học 10: Các vi khuẩn hiếu khí bắt buộc sinh trưởng trong môi trường có ôxi, chúng phải có khả năng tiết enzim gì?

 • pic

  Bài 18 trang 154 SBT Sinh học 10

  Giải bài 18 trang 154 sách bài tập Sinh học 10: Ngoài các vi khuẩn hiếu khí còn có các vi khuẩn nào có khả năng tiết enzim SOD và catalaza để giải độc gốc ồxi tự do ?

 • pic

  Bài 19 trang 154 SBT Sinh học 10

  Giải bài 19 trang 154 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao các gói hải sản đông lạnh bán trong siêu thị, bao nilon lại dính vào sản phẩm ?

 • pic

  Bài 20 trang 154 SBT Sinh học 10

  Giải bài 20 trang 154 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao đôi khi thấy hộp thịt bị phồng lên, nếu ăn phải sẽ bị ngộ độc cấp, có thể dẫn đến tử vong ?

Gửi bài