Giải bài 5 trang 150 SBT Sinh học 10

Giải bài 5 trang 150 sách bài tập Sinh học 10: Chất trao đổi bậc I (sơ cấp) và bậc II (thứ cấp) được tạo ra ở pha nào ?

Đề bài

Chất trao đổi bậc I (sơ cấp) và bậc II (thứ cấp) được tạo ra ở pha nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật

Lời giải chi tiết

Chất trao đổi bậc I gồm đường, axit amin, enzim... được tổng hợp ở pha luỹ thừa, nên đây là thời điểm thu nhận chúng. Chất trao đổi bậc II gồm độc tố nấm (ví dụ aflatoxin), chất kháng sinh... được tổng hợp ở pha cân bằng. Do đó đây là thời điểm thu nhận chúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 149
Gửi bài