Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 21 SBT Sinh học 10

  Giải bài 1 trang 21 SBT Sinh học 10: Hãy giải thích các hình vẽ sau đây và qua đó nêu vai trò của nước trong tế bào.

 • pic

  Bài 2 trang 22 SBT Sinh học 10

  Giải bài 2 trang 22 SBT Sinh học 10: Vì sao nói nước là dung môi tốt? Hãy minh hoạ bằng hình vẽ.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 22 SBT Sinh học 10

  Giải bài 3 trang 22 SBT Sinh học 10: Các đặc tính nào đảm bảo cho nước có vai trò quan trọng đối với sự sống? Đặc tính nào là quan trọng nhất?

 • pic

  Bài 4 trang 23 SBT Sinh học 10

  Giải bài 4 trang 23 SBT Sinh học 10: Thế nào là nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng? Nêu vai trò của chúng trong cơ thể sống

 • pic

  Bài 5 trang 24 SBT Sinh học 10

  Giải bài 5 trang 24 SBT Sinh học 10: Tại sao người ta thường trộn iôt vào trong muối ăn mà không trộn iôt vào gạo để phòng chống bênh bướu cổ ?

 • pic

  Bài 6 trang 24 SBT Sinh học 10

  Giải bài 6 trang 24 SBT Sinh học 10: Vì sao C, H, O, N lại là 4 nguyên tố chủ yếu của cơ thể sống ?

 • pic

  Bài 7 trang 24 SBT Sinh học 10

  Giải bài 7 trang 24 SBT Sinh học 10: Hãy hoàn thành bảng sau:

 • pic

  Bài 8 trang 25 SBT Sinh học 10

  Giải bài 8 trang 25 SBT Sinh học 10: Quan sát và mô tả hình vẽ sau, từ đó hãy nên ra những điểm giống và khác nhau của hai phân tử này.

 • pic

  Bài 9 trang 26 SBT Sinh học 10

  Giải bài 9 trang 26 SBT Sinh học 10: Điểm giống và khác nhau giữa cacbonhidrat và lipit là gì?

 • pic

  Bài 10 trang 27 SBT Sinh học 10

  Giải bài 10 trang 27 SBT Sinh học 10: a) Tại sao phôtpholipit là thành phần cơ bản cấu tạo nên màng cơ sở? b) Phân biệt dầu, mỡ, sáp.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài