Giải bài 6 trang 24 SBT Sinh học 10

Giải bài 6 trang 24 SBT Sinh học 10: Vì sao C, H, O, N lại là 4 nguyên tố chủ yếu của cơ thể sống ?

Đề bài

Vì sao C, H, O, N lại là 4 nguyên tố chủ yếu của cơ thể sống?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Các nguyên tố hóa học

Lời giải chi tiết

- Là nguyên tố phổ biến trong tự nhiên.

- Có khả năng liên kết với nhau và với nguyên tố khác bằng liên kết bền hoặc không bền tạo thành các phân tử và đại phân tử có cấu trúc đa dạng, bền vững, mềm dẻo. Là cơ sở cho sự đa dạng, bền vững, mềm dẻo của sự sống.

- Có tính chất lí hoá phù hợp với các tổ chức sống.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 21
Gửi bài