Quảng cáo
  • pic

    Bài 1,2,3,4 trang 20 SBT Sinh học 10

    Giải bài 1,2,3,4 trang 20 SBT Sinh học 10: Nitơ không khí rất bền vững về hoá học. Tuy nhiên, một số ít loài nhân sơ có thể biến đổi nitơ không khí thành dạng hữu dụng cho cây.

Gửi bài Gửi bài