Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 149 SBT Sinh học 10

  Giải bài 1 trang 149 sách bài tập Sinh học 10: Sự sinh trưởng của vi sinh vật có đặc điểm gì ?

 • pic

  Bài 2 trang 149 SBT Sinh học 10

  Giải bài 2 trang 149 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao trong nuôi cấy không liên tục lại phải trải qua pha tiềm phát. Đặc điểm của pha này là gì ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 149 SBT Sinh học 10

  Giải bài 3 trang 149 sách bài tập Sinh học 10: Trong nuôi cấy không liên tục, khi nào pha tiềm phát bị kéo dài và khi nào được rút ngắn ?

 • pic

  Bài 4 trang 150 SBT Sinh học 10

  Giải bài 4 trang 150 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao trong sản xuất người ta phải chuẩn bị giống cấp 1, cấp 2, cấp 3...

 • pic

  Bài 5 trang 150 SBT Sinh học 10

  Giải bài 5 trang 150 sách bài tập Sinh học 10: Chất trao đổi bậc I (sơ cấp) và bậc II (thứ cấp) được tạo ra ở pha nào ?

 • pic

  Bài 6 trang 150 SBT Sinh học 10

  Giải bài 6 trang 150 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao trong nuôi cấy liên tục không có pha tiềm phát ?

 • pic

  Bài 7 trang 150 SBT Sinh học 10

  Giải bài 7 trang 150 sách bài tập Sinh học 10: Có phải ở pha suy vong vẫn còn các tế bào sống tiến hành trao đổi chất và phân chia không ?

 • pic

  Bài 8 trang 150 SBT Sinh học 10

  Giải bài 8 trang 150 sách bài tập Sinh học 10: Khi nuôi cấy vi sinh vật trong môi trường dinh dưỡng bắt đầu từ 4 tế bào với thời gian pha tiềm phát dài 1 giờ, thời gian thế hệ là 20 phút. Hãy tính số lượng tế bào tạo thành sau 1 giờ, 3 giờ và nếu một trong 4 tế bào ban đầu bị chết.

 • pic

  Bài 9 trang 151 SBT Sinh học 10

  Giải bài 9 trang 151 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao số lượng tế bào trên trục tung của đường cong sinh trưởng của quần thể vi sinh vật lại được biểu diễn dưới dạng lôgarit ?

 • pic

  Bài 10 trang 151 SBT Sinh học 10

  Giải bài 10 trang 151 sách bài tập Sinh học 10: Vi sinh vật có thể sinh sản theo các phương thức nào ?

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài