Giải bài 4 trang 150 SBT Sinh học 10

Giải bài 4 trang 150 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao trong sản xuất người ta phải chuẩn bị giống cấp 1, cấp 2, cấp 3...

Đề bài

Tại sao trong sản xuất người ta phải chuẩn bị giống cấp 1, cấp 2, cấp 3...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật

Lời giải chi tiết

Tuỳ thuộc vào quy mô sản xuất mà người ta chuẩn bị giống nhiều hay ít. Giống luôn phải trẻ, khoẻ lấy từ pha log. Thường lượng giống cấy vào môi trường lên men 2 - 10%. Do đó nếu sản xuất ở quy mô lớn thì phải chuẩn bị giống nhiều cấp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 149
Gửi bài