Giải bài 9 trang 129 SBT Sinh học 10

Giải bài 9 trang 129 sách bài tập Sinh học 10: Căn cứ vào nguồn thức ăn (cacbon), người ta chia vi sinh vật thành những loại nào ?

Đề bài

Căn cứ vào nguồn thức ăn (cacbon), người ta chia vi sinh vật thành những loại nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Môi trường và các kiểu dinh dưỡng

Lời giải chi tiết

Chia thành 2 loại :

- Vi sinh vật tự dưỡng : Dùng CO2 trong khí quyển làm nguồn Cacbon.

- Vi sinh vật dị dưỡng : Sử dụng các hợp chất hữu cơ làm nguồn Cacbon.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 127
Gửi bài