Giải bài 11 trang 130 SBT Sinh học 10

Giải bài 11 trang 130 sách bài tập Sinh học 10: Xét về kiểu dinh dưỡng, vi khuẩn lam thuộc loại nào?

Đề bài

Xét về kiểu dinh dưỡng, vi khuẩn lam thuộc loại nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Môi trường và các kiểu dinh dưỡng

Lời giải chi tiết

Vi khuẩn lam có khả năng quang hợp, chúng sử dụng ánh sáng mặt trời làm nguồn nàng lượng trong quá trình đồng hoá CO2 khí quyển thành đường, nên kiểu dinh dưỡng của chúng là quang tự dưỡng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 127
Gửi bài