Giải bài 7 trang 128 SBT Sinh học 10

Giải bài 7 trang 128 sách bài tập Sinh học 10: Vi sinh vật có thể được nuôi cấy trên những loại môi trường nào ?

Đề bài

Vi sinh vật có thể được nuôi cấy trên những loại môi trường nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Môi trường và các kiểu dinh dưỡng

Lời giải chi tiết

Có 3 loại môi trường:

- Môi trường tự nhiên được pha chế từ các chất tự nhiên (thịt bò, cá, đậu tương...) có thành phần hoá học không ổn định vì phụ thuộc vào giống cây, con, thời vụ và điều kiện nuôi, trồng. Môi trường này chỉ dùng để thu sinh khối và các sản phẩm trao đổi chất.

- Môi trường tổng hợp được pha chế từ các chất hoá học có sẵn nên có thành phần và khối lượng ổn định, dùng để nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần môi trường tới hoạt động sống của vi sinh vật.

- Môi trường bán tổnq hợp là sự kết hợp giữa hai loại môi trường trên, dùng với mục đích như môi trường tự nhiên, nhưng dễ dàng bổ sung các chất mà môi trường tự nhiên thiếu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 127
Gửi bài