Giải bài 13 trang 118 SBT Sinh học 10

Giải bài 13 trang 118 sách bài tập Sinh học 10: Giả sử tế bào sinh dưỡng của một loài có 3 cặp NST tương đồng được kí hiệu là AaBbDd. Em hãy viết kí hiệu của bộ NST trong tế bào

Đề bài

Giả sử tế bào sinh dưỡng của một loài có 3 cặp NST tương đồng được kí hiệu là AaBbDd. Em hãy viết kí hiệu của bộ NST trong tế bào ở các kì trong phân bào giảm nhiễm (kì trung gian, kì giữa I, kì cuối I, kì giữa II và kì cuối II). Biết không có hiện tượng đột biến và trao đổi chéo.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào đặc điểm bộ NST qua các kì trong giảm phân.

Lời giải chi tiết

Bộ NST lưỡng bội của 1 loài gồm 2 gen đc kí hiệu như sau AaBbDd. Viết kí hiệu bộ NST của loài qua các kì của quá trình giảm phân.

- Kì trung gian

+) Đầu kì: AaBbDd

+) Cuối kì: AAaaBBbbDDdd

- Kì giữa 1: AAaaBBbbDDdd

- Kì cuối 1: Một trong các trường hợp

+ AABBDD, aabbdd

+ AAbbDD, aaBBdd

+ AABBdd, aabbDD

+ AAbbdd, aaBBDD

- Kì giữa 2: 

+ AABBDD, aabbdd

+ AAbbDD, aaBBdd

+ AABBdd, aabbDD

+ AAbbdd, aaBBDD

- Kì cuối 2: Một trong các trường hợp

+ ABD, abd

+ AbD, aBd

+ ABd, abD

+ Abd, aBD

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 117
Gửi bài