Giải bài 1 trang 89 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 89 sách bài tập Sinh học 9. Quần thể sinh vật là gì ?

Đề bài

Quần thể sinh vật là gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết quần thể

Lời giải chi tiết

Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo ra những thế hệ mới.

Như vậy, những dấu hiệu để nhận biết một tập hợp các cá thể sinh vật nào đó có phải là một quần thể hay không là:

- Cùng một loài.

- Cùng sinh sống trong một không gian nhất định.

- Vào một thời điểm nhất định.

- Các cá thể trong tập hợp có khả năng sinh sản tạo ra những thế hệ mới.

Ví dụ: Quần thể Cá chép ở Hồ Tây, Hà Nội.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài