Giải bài 3 trang 90 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 90 SBT Sinh học 9. Vẽ sơ đồ 3 dạng tháp tuổi của quần thể.

Đề bài

Vẽ sơ đồ 3 dạng tháp tuổi của quần thể.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết những đặc trưng quần thể

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài