Giải bài 4 trang 90 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 trang 90 SBT Sinh học 9. Những đặc trưng của quần thể người là gì ?

Đề bài

Những đặc trưng của quần thể người là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết đặc trưng quần thể người 

Lời giải chi tiết

Về mặt sinh học, con người thuộc lớp Thú nhưng con người có tư duy, có trí thông minh và có khả năng lao động... nên quần thể người có những đặc trưng sau đây :

- Có những đặc trưng chung như những quần thể sinh vật khác: tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi, mật độ cá thể...

- Có những đặc trưng kinh tế — xã hội mà các quần thể sinh vật khác không có : pháp luật, kinh tế, hôn nhân, giáo dục, văn hoá...

- Những đặc trưng về tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi, sự tăng giảm dân số có ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của con người và các chính sách kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài