Giải bài 9 trang 93 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 trang 93 SBT Sinh học 9. Hệ sinh thái là gì ?

Đề bài

Hệ sinh thái là gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết hệ sinh thái

Lời giải chi tiết

- Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của quần xã (sinh cảnh).

Hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định, trong đó các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường.

- Ví dụ: Trong một khu rừng có nhiều cây to nhỏ khác nhau và nhiều động vật thuộc các loài khác nhau. Các sinh vật trong rừng phụ thuộc lẫn nhau và tác động qua lại với môi trường sống của chúng tạo thành một hệ sinh thái.

- Thành phần của hệ sinh thái gồm:

+ Thành phần vô cơ: nước, không khí, ánh sáng, đất...

+ Sinh vật sản xuất: thực vật hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ từ CO2 và H2O.

+ Sinh vật tiêu thụ: động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật.

+ Sinh vật phân giải: phân huỷ các xác động, thực vật.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài