Giải bài 11 trang 94 SBT Sinh học 9

Giải bài 11 trang 94 sách bài tập Sinh học 9: Trong tự nhiên có những nhóm hệ sinh thái chính nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Trong tự nhiên có những nhóm hệ sinh thái chính nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết hệ sinh thái 

Lời giải chi tiết

Trong tự nhiên có 3 nhóm hệ sinh thái chính sau đây:

- Nhóm hệ sinh thái trên cạn (hệ sinh thái rừng nhiệt đới, sa mạc, thảo nguyên...).

- Nhóm hệ sinh thái nước mặn (hệ sinh thái ven biển, rừng ngập mặn...).

- Nhóm hệ sinh thái nước ngọt (hệ sinh thái nước đứng, nước chảy...).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài