Giải bài 1 trang 8 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 8 SBT Sinh học 9. Sau đây là kết quả của một số phép lai ở ruồi giấm.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Sau đây là kết quả của một số phép lai ở ruồi giấm.

a) P : Cái mắt nâu x đực mắt đỏ thảm à F1 : 100% mắt đỏ thẫm

b) P : Cái mắt đỏ thẫm x đực mắt nâu à F1 : 100% mắt đỏ thẫm

  1. Xác định kiểu gen của P của 2 cặp lai trên.
  2. Cho F1 của phép lai a tiếp tục giao phối với nhau thì kết quả ở F2 như thế nào ? Cho biết màu mắt do 1 gen quy định.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Từ F1 100% mắt đỏ thẫm suy ra đỏ thẫm trội hoàn toàn so với mắt nâu

Quy ước gen

Suy ra P 

2.  Viết sơ đồ lai suy ra F2 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Từ F1 100% mắt đỏ thẫm suy ra đỏ thẫm trội hoàn toàn so với mắt nâu

Quy ước N - mắt đỏ thẫm ; n - mắt nâu

1. a) P : nn x NN ;   b) P : NN x nn.

2. 3 mắt đỏ thẫm : 1 mắt nâu

 F1a x F1b (mắt đỏ thẫm x mắt đỏ thẫm)

  Nn x Nn

G: N,n x N, n

Kiểu gen: 1Nn, 2 Nn, 1 nn

Kiểu hình: 3 mắt đỏ thẫm : 1 mắt nâu

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close