Giải bài 1 trang 67 vở bài tập Địa lí 6

Giải bài 1 trang 67 vbt Địa lí 6, Dựa vào bảng số liệu sau: Hãy nhận xét mối quan hệ giữa nhiệt độ không khí và lượng hơi nước trong không khí theo gợi ý cụ thể dưới đây

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu sau:

Lượng hơi nước tối đa trong không khíHãy nhận xét mối quan hệ giữa nhiệt độ không khí và lượng hơi nước trong không khí theo gợi ý cụ thể dưới đây

-  Ở nhiệt độ 00C, lượng hơi nước tối đa trong không khí là …………….. (g/m3).

- Ở nhiệt độ 100C, lượng hơi nước tối đa trong không khí là ……………..  (g/m3).

- Ở nhiệt độ 300C, lượng hơi nước tối đa trong không khí là ……………..  (g/m3).

- Như vậy, khi nhiệt độ không khí tăng dần từ 00C đến 300C thì lượng hơi nước tối đa trong không khí cũng tăng từ ……………..  g/m3 đến ……………..  g/m3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

Nhận xét mối quan hệ giữa nhiệt độ không khí và lượng hơi nước trong không khí

-  Ở nhiệt độ 00C, lượng hơi nước tối đa trong không khí là 2 (g/m3).

- Ở nhiệt độ 100C, lượng hơi nước tối đa trong không khí là 5 (g/m3).

- Ở nhiệt độ 300C, lượng hơi nước tối đa trong không khí là 30 (g/m3).

- Như vậy, khi nhiệt độ không khí tăng dần từ 00C đến 300C thì lượng hơi nước tối đa trong không khí cũng tăng từ 0 g/m3 đến 30 g/m3.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close