Giải bài 1 trang 38 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 38 sách bài tập Sinh học 6: Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng ?

Quảng cáo

Đề bài

Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lá đa dạng về hình dáng, màu sắc phiến lá; gân lá; các kiểu xếp lá trên thân

Lời giải chi tiết

Những đặc điểm chứng tỏ lá rất đa dạng :

- Phiến lá có nhiều hình dạng và kích thước rất khác nhau.

- Có nhiều kiểu gân lá : gân hình mạng, gân song song, gân hình cung...

- Có 2 loại lá chính : lá đơn, lá kép.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 38
Gửi bài