Giải bài 2 trang 39 SBT Sinh học 6

Bài 2 trang 39 sách bài tập Sinh học 6: Em hãy quan sát Sơ đồ cấu tạo một phần phiến lá nhìn dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn, điền tên các bộ phận tương ứng.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy quan sát Sơ đồ cấu tạo một phần phiến lá nhìn dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn, điền tên các bộ phận tương ứng.

Sơ đồ cấu tạo một phiến lá dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn.

Kết quả hình ảnh cho Em hãy quan sát Sơ đồ cấu tạo một phần phiến lá nhìn dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn, điền tên các bộ phận tương ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cấu tạo trong phiến lá

Lời giải chi tiết

1. Tế bào biểu bì mặt trên ;                        

2. Tế bào thịt lá ;

3. Khoang chứa không khí;                         

4. Tế bào biểu bì mặt dưới;

5. Lục lạp ;              

6. Gân lá gồm các bó mạch ;        

7. Lỗ khí.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 38
Gửi bài