Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 (lần 1) - Đề số 02

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Dòng điện xoay chiều là:

 • A

  dòng điện luân phiên đổi chiều

 • B

  dòng điện không đổi

 • C

  dòng diện có chiều từ trái qua phải

 • D

  dòng điện có một chiều cố định

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín đổi chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đang tăng mà chuyển sang giảm hoặc ngược lại đang giảm mà chuyển sang tăng.

Dòng điện luân phiên đổi chiều như thế gọi là dòng điện xoay chiều.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Điều nào sau đây không đúng khi so sánh tác dụng của dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều ?

 • A

  Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều có khả năng trực tiếp nạp điện cho ắcquy.

 • B

  Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều toả ra nhiệt khi chạy qua một dây dẫn

 • C

  Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều có khả năng làm phát quang bóng đèn

 • D

  Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều gây ra từ trường .

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

A - sai vì: Không thể trực tiếp nạp điện cho ắcquy bằng dòng điện xoay chiều được mà phải dùng chỉnh lưu.

B, C, D - đúng

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Với 2 cuộn dây có số vòng dây khác nhau ở máy biến thế          

 • A

  Cuộn dây ít vòng hơn là cuộn sơ cấp

 • B

  Cuộn dây nhiều vòng hơn là cuộn sơ cấp.

 • C

  Cuộn dây ít vòng hơn là cuộn thứ cấp

 • D

  Cuộn dây nào cũng có thể là cuộn thứ cấp.           

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi cuộn dây của máy biến thế tỉ lệ với số vòng dây của mỗi cuộn: \(\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{n_1}}}{{{n_2}}}\)

+ Khi hiệu điện thế ở cuộn sơ cấp lớn hơn hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp \(\left( {{U_1} > {U_2}} \right)\) ta có máy hạ thế

+ Khi hiệu điện thế ở cuộn sơ cấp nhỏ hơn hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp \(\left( {{U_1} < {U_2}} \right)\) ta có máy tăng thế

=> Cuộn dây nào cũng có thể là cuộn thứ cấp

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện xoay chiều, ta mắc vôn kế

 • A

  Nối tiếp vào mạch điện

 • B

  Nối tiếp vào mạch sao cho cho chốt dương của vôn kế nối với cực âm của nguồn điện và chốt âm của vôn kế nối với cực dương của nguồn điện

 • C

  Song song vào mạch điện

 • D

  Song song vào mạch sao cho cho chốt dương của vôn kế nối với cực âm của nguồn điện và chốt âm của vôn kế nối với cực dương của nguồn điện

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện xoay chiều, ta mắc vôn kế song song vào mạch điện

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Máy phát điện xoay chiều có mấy bộ phận chính?

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Máy phát điện xoay chiều có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Chọn phát biểu đúng.

 • A

  Bộ phận đứng yên gọi là roto

 • B

  Bộ phận quay gọi là stato

 • C

  Có hai loại máy phát điện xoay chiều

 • D

  Máy phát điện quay càng nhanh thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn dây của máy càng nhỏ

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

A - sai vì: Bộ phận đứng yên gọi là stato

B - sai vì: Bộ phận quay gọi là roto

C - đúng

D - sai vì: Máy phát điện quay càng nhanh thì hiệu điện thế ở 2 đầu cuộn dây của máy càng lớn

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Biểu thức nào sau đây tính công suất của dòng điện:

 • A

  \(P = \frac{U}{I}\)

 • B

   \(P = {\rm{IR}}\)

 • C

  \(P = UI\)

 • D

  \(P = \frac{I}{U}\)

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Công suất của dòng điện: \(P = UI\)

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Máy biến thế là thiết bị:

 • A

  Giữ hiệu điện thế không đổi.

 • B

  Giữ cường độ dòng điện không đổi.

 • C

  Biến đổi hiệu điện thế xoay chiều.

 • D

  Biến đổi cường độ dòng điện không đổi.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Máy biến thế là thiết bị biến đổi hiệu điện thế xoay chiều

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Một khung dây dẫn kín được đặt trong từ trường như hình.

 • A

  Trong khung không xuất hiện dòng điện xoay chiều do số đường sức từ qua khung dây luôn bằng không

 • B

  Trong khung xuất hiện dòng điện xoay chiều

 • C

  Trong khung không xuất hiện dòng điện xoay chiều do số đường sức từ qua khung luôn thay đổi

 • D

  Không xác định được trong khung có dòng điện xoay chiều không

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Khi cho khung dây quay quanh trục PQ nằm ngang thì các đường sức từ gửi qua khung dây vẫn luôn bằng không tức là không có sự biến đổi của các đường sức từ.

Vì vậy, trong khung dây không xuất hiện dòng điện xoay chiều.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Chọn phát biểu đúng về dòng điện xoay chiều :

 • A

  Dòng điện xoay chiều có tác dụng từ yếu hơn dòng điện một chiều

 • B

  Dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt yếu hơn dòng điện một chiều

 • C

  Dòng điện xoay chiều có tác dụng sinh lý mạnh hơn dòng điện một chiều

 • D

  Dòng điện xoay chiều tác dụng một cách không liên tục.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

A, B, C - sai

D - đúng vì dòng điện xoay chiều có chiều luân phiên thay đổi

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Trên cùng một đường dây dẫn tải đi một công suất điện xác định dưới một hiệu điện thế \(100000V\). Phải dùng hiệu điện thế ở hai đầu dây này là bao nhiêu để công suất hao phí vì tỏa nhiệt giảm đi hai lần?

 • A

  \(200000V\)

 • B

  \(400000V\)

 • C

  \(141421V\)

 • D

  \(50000V\)

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Gọi \({P_1},{U_1}\) là công suất hao phí và hiệu điện thế ban đầu \(\left( {{U_1} = 100000V} \right)\)

\({P_2},{U_2}\) là công suất hao phí và hiệu điện thế cần dùng để giảm hao phí

Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}{P_1} = \frac{{{P^2}R}}{{U_1^2}}\\{P_2} = \frac{{{P^2}R}}{{U_2^2}}\end{array} \right.\)

Theo đầu bài: \({P_2} = \frac{{{P_1}}}{2} \to \frac{{{P_2}}}{{{P_1}}} = \frac{1}{2} = \frac{{U_1^2}}{{U_2^2}} \to {U_2} = \sqrt {2U_1^2}  = \sqrt {{{2.100000}^2}}  = 141421V\)

 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Một máy biến thế có số vòng dây cuộn thứ cấp gấp 3 lần số vòng dây cuộn sơ cấp thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp so với hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp sẽ:

 • A

  Giảm 3 lần

 • B

  Tăng 3 lần

 • C

  Giảm 6 lần

 • D

  Tăng 6 lần

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức: \(\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{n_1}}}{{{n_2}}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{n_1}}}{{{n_2}}} = \frac{1}{3} \to {U_2} = 3{U_1}\)

Đáp án - Lời giải
close