Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 (lần 2) - Đề số 03

Đề bài

Câu 1 :

Nếu dùng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua thì ngón cái choãi ra chỉ điều gì?

 • A

  Chiều của dòng điện trong ống dây

 • B

  Chiều của lực điện từ lên nam châm thử

 • C

  Chiều của lực điện từ tác dụng lên cực Bắc của nam châm thử đặt ở ngoài ống dây

 • D

  Chiều của lực điện từ tác dụng lên cực Bắc của nam châm thử trong lòng ống dây

Câu 2 :

Khi đặt sắt, thép, niken, côban hay các vật liệu từ khác đặt trong từ trường thì:

 • A

  Bị nhiễm điện

 • B

  Bị nhiễm từ

 • C

  Mất hết từ tính

 • D

  Giữ được từ tính lâu dài

Câu 3 :

Trong các dụng cụ sau đây: Bàn là điện, la bàn, chuông điện, rơle điện từ. Vật nào có sử dụng nam châm vĩnh cửu?

 • A

  Chuông điện

 • B

  Rơle điện từ

 • C

  La bàn

 • D

  Bàn là điện

Câu 4 :

Có hai thanh kim loại A, B bề ngoài giống hệt nhau, trong đó một thanh là nam châm. Làm thế nào để xác định được thanh nào là nam châm?

 • A

  Đưa thanh A lại gần thanh B, nếu A hút B thì A là nam châm

 • B

  Đưa thanh A lại gần thanh B, nếu A đẩy B thì A là nam châm

 • C

  Dùng một sợi chỉ mềm buộc vào giữa thanh kim loại rồi treo lên, nếu khi cân bằng thanh đó luôn nằm theo hướng Bắc - Nam thì đó là thanh nam châm

 • D

  Đưa thanh kim loại lên cao rồi thả cho rơi, nếu thanh đó luôn rơi lệch về một cực của Trái Đất thì đó là nam châm

Câu 5 :

Cách nào để làm tăng lực từ của nam châm điện?

 • A

  Dùng dây dẫn to cuốn ít vòng

 • B

  Dùng dây dẫn nhỏ cuốn nhiều vòng

 • C

  Tăng số vòng dây dẫn và giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống dây

 • D

  Tăng đường kính và chiều dài của ống dây

Câu 6 :

Để kiểm tra xem một dây dẫn chạy qua nhà có dòng điện hay không mà không dùng dụng cụ đo điện, ta có thể dùng dụng cụ nào dưới đây:

 • A

  Một cục nam châm vĩnh cửu

 • B

  Điện tích thử

 • C

  Kim nam châm

 • D

  Điện tích đứng yên

Câu 7 :

Muốn xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt tại một điểm trong từ trường thì cần phải biết những yếu tố nào?

 • A

  Chiều của dòng điện trong dây dẫn và chiều dài của dây

 • B

  Chiều của đường sức từ và cường độ lực điện từ tại điểm đó

 • C

  Chiều của dòng điện và chiều của đường sức từ tại điểm đó

 • D

  Chiều và cường độ của dòng điện, chiều và cường độ của lực từ tại điểm đó

Câu 8 :

Xét các bộ phận chính của một loa điện:

(1) Nam châm

(2) Ống dây

(3) Màng loa

Các bộ phận trực tiếp gây ra âm là:

 • A

  (2)

 • B

  (3)

 • C

  (2), (3)

 • D

  (1)

Câu 9 :

Các đướng sức từ ở trong lòng ống dây có dòng điện một chiều chạy qua có những đặc điểm:

 • A

  Là những đường thẳng song song, cách đều nhau và vuông góc với trục của ống dây

 • B

  Là những vòng tròn cách đều nhau, có tâm nằm trên trục của ống dây

 • C

  Là những đường thẳng song song, cách đều nhau và hướng từ cực Bắc đến cực Nam của ống dây

 • D

  Là những đường thẳng song song, cách đều nhau và hướng từ cực Nam đến cực Bắc của ống dây

Câu 10 :

Một dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường, không song song với đường sức từ thì:

 • A

  Chịu tác dụng của lực điện

 • B

  Chịu tác dụng của lực từ

 • C

  Chịu tác dụng của lực điện từ

 • D

  Chịu tác dụng của lực đàn hồi

Câu 11 :

Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng bất kì đều gây ra tác dụng lực lên kim nam châm đặt gần nó. Lực này là:

 • A

  Lực điện

 • B

  Lực hấp dẫn

 • C

  Lực từ

 • D

  Lực đàn hồi

Câu 12 :

Hình dưới đây mô tả khung dây có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường, trong đó khung quay đang có vị trí mà mặt phẳng khung vuông góc với đường sức từ. Về vị trí này của khung dây, ý kiến nào dưới đây là đúng?

 • A

  Khung không chịu tác dụng của lực điện từ

 • B

  Khung chịu tác dụng của lực điện từ nhưng nó không quay

 • C

  Khung tiếp tục quay do tác dụng của lực điện từ lên khung

 • D

  Khung quay tiếp một chút nữa nhưng không phải do tác dụng của lực điện từ mà do quán tính

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nếu dùng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua thì ngón cái choãi ra chỉ điều gì?

 • A

  Chiều của dòng điện trong ống dây

 • B

  Chiều của lực điện từ lên nam châm thử

 • C

  Chiều của lực điện từ tác dụng lên cực Bắc của nam châm thử đặt ở ngoài ống dây

 • D

  Chiều của lực điện từ tác dụng lên cực Bắc của nam châm thử trong lòng ống dây

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Sử dụng quy tắc nắm tay phải

Lời giải chi tiết :

Nắm tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì

ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.

Hay chiều của lực điện từ tác dụng lên cực Bắc của nam châm thử trong lòng ống dây.

Câu 2 :

Khi đặt sắt, thép, niken, côban hay các vật liệu từ khác đặt trong từ trường thì:

 • A

  Bị nhiễm điện

 • B

  Bị nhiễm từ

 • C

  Mất hết từ tính

 • D

  Giữ được từ tính lâu dài

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sắt, thép, niken, côban và các vật liệu từ khác đặt trong từ trường, đều bị nhiễm từ.

Câu 3 :

Trong các dụng cụ sau đây: Bàn là điện, la bàn, chuông điện, rơle điện từ. Vật nào có sử dụng nam châm vĩnh cửu?

 • A

  Chuông điện

 • B

  Rơle điện từ

 • C

  La bàn

 • D

  Bàn là điện

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

La bàn là vật có sử dụng nam châm vĩnh cửu

Câu 4 :

Có hai thanh kim loại A, B bề ngoài giống hệt nhau, trong đó một thanh là nam châm. Làm thế nào để xác định được thanh nào là nam châm?

 • A

  Đưa thanh A lại gần thanh B, nếu A hút B thì A là nam châm

 • B

  Đưa thanh A lại gần thanh B, nếu A đẩy B thì A là nam châm

 • C

  Dùng một sợi chỉ mềm buộc vào giữa thanh kim loại rồi treo lên, nếu khi cân bằng thanh đó luôn nằm theo hướng Bắc - Nam thì đó là thanh nam châm

 • D

  Đưa thanh kim loại lên cao rồi thả cho rơi, nếu thanh đó luôn rơi lệch về một cực của Trái Đất thì đó là nam châm

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A - không thể vì chưa biết thanh còn lại có phải là sắt hay không

B - không thể vì thanh còn lại là nam châm thì mới đẩy

C - có thể vì Nam châm luôn chỉ hướng Bắc - Nam

D - không thể

Câu 5 :

Cách nào để làm tăng lực từ của nam châm điện?

 • A

  Dùng dây dẫn to cuốn ít vòng

 • B

  Dùng dây dẫn nhỏ cuốn nhiều vòng

 • C

  Tăng số vòng dây dẫn và giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống dây

 • D

  Tăng đường kính và chiều dài của ống dây

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Để làm tăng lực từ của nam châm điện => dùng dây dẫn nhỏ cuốn nhiều vòng

Câu 6 :

Để kiểm tra xem một dây dẫn chạy qua nhà có dòng điện hay không mà không dùng dụng cụ đo điện, ta có thể dùng dụng cụ nào dưới đây:

 • A

  Một cục nam châm vĩnh cửu

 • B

  Điện tích thử

 • C

  Kim nam châm

 • D

  Điện tích đứng yên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Để kiểm tra xem một dây dẫn chạy qua nhà có dòng điện hay không mà không dùng dụng cụ đo điện, ta có thể dùng kim nam châm: Đưa lại gần dây dẫn một kim nam châm, nếu kim nam châm bị lệch khỏi phương Bắc - Nam ban đầu của nó thì dây dẫn có dòng điện, còn nếu không thì dây dẫn không có dòng điện.

Câu 7 :

Muốn xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt tại một điểm trong từ trường thì cần phải biết những yếu tố nào?

 • A

  Chiều của dòng điện trong dây dẫn và chiều dài của dây

 • B

  Chiều của đường sức từ và cường độ lực điện từ tại điểm đó

 • C

  Chiều của dòng điện và chiều của đường sức từ tại điểm đó

 • D

  Chiều và cường độ của dòng điện, chiều và cường độ của lực từ tại điểm đó

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Muốn xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt tại một điểm trong từ trường thì cần phải biết chiều của dòng điện và chiều của đường sức từ tại điểm đó

Câu 8 :

Xét các bộ phận chính của một loa điện:

(1) Nam châm

(2) Ống dây

(3) Màng loa

Các bộ phận trực tiếp gây ra âm là:

 • A

  (2)

 • B

  (3)

 • C

  (2), (3)

 • D

  (1)

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ta có: Màng loa là nơi âm thanh được phát ra để đến với tai người nghe. Tùy từng loại loa khác nhau mà nguyên lý làm rung màng loa là khác nhau

=> Bộ phận trực tiếp gây ra âm là màng loa

Câu 9 :

Các đướng sức từ ở trong lòng ống dây có dòng điện một chiều chạy qua có những đặc điểm:

 • A

  Là những đường thẳng song song, cách đều nhau và vuông góc với trục của ống dây

 • B

  Là những vòng tròn cách đều nhau, có tâm nằm trên trục của ống dây

 • C

  Là những đường thẳng song song, cách đều nhau và hướng từ cực Bắc đến cực Nam của ống dây

 • D

  Là những đường thẳng song song, cách đều nhau và hướng từ cực Nam đến cực Bắc của ống dây

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các đường sức từ ở trong lòng một ống dây có dòng điện một chiều chạy qua là những đường thẳng song song, cách đều nhau và hướng từ cực Nam đến cực Bắc của ống dây

Câu 10 :

Một dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường, không song song với đường sức từ thì:

 • A

  Chịu tác dụng của lực điện

 • B

  Chịu tác dụng của lực từ

 • C

  Chịu tác dụng của lực điện từ

 • D

  Chịu tác dụng của lực đàn hồi

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường, không song song với đường sức từ thì chịu tác dụng của lực điện từ.

Câu 11 :

Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng bất kì đều gây ra tác dụng lực lên kim nam châm đặt gần nó. Lực này là:

 • A

  Lực điện

 • B

  Lực hấp dẫn

 • C

  Lực từ

 • D

  Lực đàn hồi

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng bất kì đều gây ra tác dụng lực (gọi là lực từ) lên kim nam châm đặt gần nó. Ta nói dòng điện có tác dụng từ.

Câu 12 :

Hình dưới đây mô tả khung dây có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường, trong đó khung quay đang có vị trí mà mặt phẳng khung vuông góc với đường sức từ. Về vị trí này của khung dây, ý kiến nào dưới đây là đúng?

 • A

  Khung không chịu tác dụng của lực điện từ

 • B

  Khung chịu tác dụng của lực điện từ nhưng nó không quay

 • C

  Khung tiếp tục quay do tác dụng của lực điện từ lên khung

 • D

  Khung quay tiếp một chút nữa nhưng không phải do tác dụng của lực điện từ mà do quán tính

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Vận dụng quy tắc bàn tay trái - xác định chiều lực từ tác dụng lên các đoạn dây của khung dây

Quy tắc bàn tay trái:Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực điện từ.

Lời giải chi tiết :

Vận dụng quy tắc bàn tay trái, ta xác định được lực từ tác dụng lên các đoạn dây dẫn của khung như sau:

=> Ý kiến đúng là khung chịu tác dụng của lực điện từ nhưng nó không quay mà chỉ bị kéo căng ra

close