Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 (lần 2) - Đề số 03

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Từ bài B1 đến B7

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Nhận biết

Khi đặt sắt, thép, niken, côban hay các vật liệu từ khác đặt trong từ trường thì:


Câu 3 Thông hiểu

Trong các dụng cụ sau đây: Bàn là điện, la bàn, chuông điện, rơle điện từ. Vật nào có sử dụng nam châm vĩnh cửu?


Câu 6 Thông hiểu

Để kiểm tra xem một dây dẫn chạy qua nhà có dòng điện hay không mà không dùng dụng cụ đo điện, ta có thể dùng dụng cụ nào dưới đây:


Câu 7 Thông hiểu
Câu 8 Thông hiểu

Xét các bộ phận chính của một loa điện:

(1) Nam châm

(2) Ống dây

(3) Màng loa

Các bộ phận trực tiếp gây ra âm là:


Câu 10 Nhận biết

Một dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường, không song song với đường sức từ thì:


Câu 11 Nhận biết

Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng bất kì đều gây ra tác dụng lực lên kim nam châm đặt gần nó. Lực này là:


Câu 12 Vận dụng

Hình dưới đây mô tả khung dây có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường, trong đó khung quay đang có vị trí mà mặt phẳng khung vuông góc với đường sức từ. Về vị trí này của khung dây, ý kiến nào dưới đây là đúng?