Bài 40. Phát triển bền vững, tăng trưởng xanh trang 139, 140 SBT Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

Ý nào sau đây là mục tiêu của phát triển bền vững? Các vấn đề xã hội hiện nay cần giải quyết không phải là. Giải pháp để phát triển bền vững về xã hội không phải là. Hội nghị nào thể hiện sự nỗ lực chung của thế giới trong vấn đề bảo vệ môi trường? Ý nào sau đây không phải là một phương thức quan trọng của tăng trưởng xanh?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1 1

Ý nào sau đây là mục tiêu của phát triển bền vững?

A. tương tác giữa hệ thống tự nhiên, hệ thống kinh tế và hệ thống xã hội

B. ưu tiên phát triển kinh tế

C. phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội, môi trường

D. ưu tiên phát triển xã hội, bảo vệ môi trường

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Mục tiêu của phát triển bền vững là phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 2

Các vấn đề xã hội hiện nay cần giải quyết không phải là

A. khoảng cách giàu nghèo, bất bình đẳng trong thu nhập

B. tỉ lệ lao động trong khu vực dịch vụ

C. bùng nổ dân số, già hóa dân số

D. chính sách an sinh xã hội

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Các vấn đề xã hội hiện nay cần giải quyết không phải là tỉ lệ lao động trong khu vực dịch vụ

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 3

Giải pháp để phát triển bền vững về xã hội không phải là

A. đẩy mạnh công tác giảm nghèo bằng cách tạo việc làm ổn định

B. thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

C. phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế

D. xây dựng hệ thống xử lí nước thải

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Giải pháp để phát triển bền vững về xã hội không phải là xây dựng hệ thống xử lí nước thải

=> Đáp án lựa chọn là D

Câu 1 4

Hội nghị nào thể hiện sự nỗ lực chung của thế giới trong vấn đề bảo vệ môi trường?

A. Hội nghị thượng đỉnh G20

B. Hội nghị các nước ASEAN

C. Hội nghị cộng đồng Pháp ngữ

D. Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất là hội nghị thể hiện sự nỗ lực chung của thế giới trong vấn đề bảo vệ môi trường

=> Đáp án lựa chọn là D

Câu 1 5

Ý nào sau đây không phải là một phương thức quan trọng của tăng trưởng xanh?

A. Giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu

B. Thúc đẩy tái chế cơ cấu kinh tế gắn với thay đổi mô hình tăng trường

C. Tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

D. Nghiên cứu và áp dụng khoa học – công nghệ tiên tiến

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng không phải là một phương thức quan trọng của tăng trưởng xanh

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 6

Ý nào sau đây không phải là biểu hiện của tăng trường xanh?

A. Giảm phát thải khí nhà kinh

B. Xanh hóa rừng trồng đầu nguồn và rừng phòng hộ

C. Xanh hóa lối sống, tiêu dùng bền vững

D. Xanh hóa trong sản xuất

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Xanh hóa rừng trồng đầu nguồn và rừng phòng hộ không phải là biểu hiện của tăng trưởng xanh

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 7

Tỉ lệ phát thải khí nhà kinh của ngành kinh tế nào chiếm tỉ trọng cao?

A. Trồng lúa và nuôi trồng thủy sản

B. Công nghiệp năng lượng và hoạt động giao thông vận tải

C. Dịch vụ du lịch

D. Khai thác khoảng sản

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Tỉ lệ phát thải khí nhà kính của công nghiệp năng lượng và hoạt động giao thông vận tải chiếm tỉ trọng cao

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 8

Chất khí nào là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kinh?

A. CH4

B. SO2

C. CFC

D. CO2

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Khí CO2 là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính

=> Đáp án lựa chọn là D

Câu 1 9

Mục tiêu chủ yếu của Việt Nam đến năm 2030 về tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lí theo quy định đạt

A. 15%

B. 30%

C. 85%

D. 95%

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Mục tiêu chủ yếu của Việt Nam đến năm 2030 về tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lí theo quy định đạt 95%

=> Đáp án lựa chọn là D

Câu 2

Dựa vào hình ảnh dưới đây, em hãy sắp xếp các mục tiêu phát triển bền vững vào các nhóm kinh tế, xã hội, môi trường cho phù hợp

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

- Kinh tế: 8, 9, 12

- Xã hội: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 16, 17

- Môi trường: 6, 7, 13, 14, 15

Câu 3

Em hãy lấy ví dụ minh họa cho sự cần thiết phải phát triển bền vững ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Về kinh tế:

+ Các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp hay giao thông vận tải đều tạo ra khí thải, rác thải và nước thải. Các loại chất thải này đều thải ra môi trường gây ô nhiễm tổng thể các môi trường đất, nước, không khí,… Vì thế nếu phát triển kinh tế không gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất.

+ Phát triển bền vững đã được chứng minh là xu hướng tất yếu, phương thức tốt nhất để có thể sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, tạo điều kiện duy trì tăng trưởng kinh tế cho thế hệ tương lai.

- Về xã hội:

+ Trong bất kì một quốc gia, khu vực hay giữa các nền kinh tế trên khắp thế giới đều đang tồn tại khoảng cách giàu nghèo nhất định, sự bất bình đẳng trong thu nhập, đời sống. Sự bùng nổ dân số trên thế giới dẫn đến các vấn đề về an ninh lương thực, thất nghiệp, tệ nạn xã hội và khả năng tiếp cận y tế giáo dục vô cùng khó khăn.

+ Cần thiết phải phát triển bền vững về xã hội để đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người, cải thiện đời sống cho dân số nghèo đói khó khăn trên khắp thế giới (như ở một số nơi của Châu Phi và Mỹ Latinh).

- Về môi trường:

+ Hiện nay các tài nguyên thiên nhiên đang bị suy giảm một cách nghiêm trọng, môi trường đất, nước, không khí bị ô nhiễm nặng nề, nhiều loài sinh vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, biến đổi khí hậu và dịch bệnh quái ác hoành hành.

+ Tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến đời sống cũng như sự phát triển kinh tế của con người. Vì vậy cần thiết phải phát triển bền vững về môi trường để giảm thiểu các tác động của con người đến môi trường và tài nguyên.

Câu 4

Sưu tầm hình ảnh về tác động của các hoạt động sản xuất đến môi trường và dán hình vào các ô bên dưới

Phương pháp giải:

- Sưu tầm hình ảnh liên quan đến sản xuất của con người đến môi trường

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Em hãy đề xuất một số giải pháp khả thi có thể thực hiện để xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững tại tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương nơi em đang sinh sống

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Các giải pháp:

- Phân loại rác và để rác đúng nơi quy định

- Hạn chế sử dụng túi nilong

- Xây dựng các đô thị xanh

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close