Bài 33. Cơ cấu, vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố dịch vụ trang 116, 117 SBT Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

Dịch vụ nào sau đây không phải là tên gọi của một trong nhóm ngành dịch vụ chính? Ngành nào sau đây không thuộc nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng. Trên phương diện xã hội, ngành dịch vụ có vai trò. Nhận định nào sau đây không phải đặc điểm của ngành dịch vụ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1 1

Dịch vụ nào sau đây không phải là tên gọi của một trong nhóm ngành dịch vụ chính?

A. dịch vụ kinh doanh

B. dịch vụ xã hội

C. dịch vụ tiêu dùng

D. dịch vụ công

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Người ta chia dịch vụ thành ba nhóm ngành chính: dịch vụ kinh doanh, dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ công

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 2

Ngành nào sau đây không thuộc nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng

A. Bảo hiểm

B. Bán buôn, bán lẻ

C. Dịch vụ y tế

D. Dịch vụ giáo dục

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Ngành dịch vụ tiêu dùng gồm: bán buôn bán lẻ, du lịch, các dịch vụ cá nhân (y tế, giáo dục, thể dục thể thao,…)

=> Đáp án lựa chọn là A

Câu 1 3

Trên phương diện xã hội, ngành dịch vụ có vai trò

A. khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên

B. củng cố an ninh quốc phòng của quốc gia

C. đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

D. tạo việc làm cho người lao động

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Trên phương diện xã hội, ngành dịch vụ có vai trò tạo việc làm cho người lao động

=> Đáp án lựa chọn là D

Câu 1 4

Nhận định nào sau đây không phải đặc điểm của ngành dịch vụ?

A. Có cơ cấu ngành và sản phẩm đa dạng

B. Ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu khoa học – công nghệ

C. Thay đổi nhanh về quy mô, loại hình dịch vụ

D. Trực tiếp tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Sản phẩm của ngành dịch vụ thường không phải là vật chất cụ thể

=> Đáp án lựa chọn là D

Câu 1 5

Nhân tố nào dưới đây là tiền đề vật chất cho sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ?

A. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

B. Tài nguyên thiên nhiên và trình độ phát triển kinh tế

C. Lịch sử văn hóa địa phương dân tộc

D. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên là tiền đề vật chất cho sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ

=> Đáp án lựa chọn là A

Câu 2

Em hãy nối các ý ở cột A cho phù hợp với các ý ở cột B

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

1- a, c, e, i

2 – b, h

3 – d, g

Câu 3

Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Em hãy liệt kê 3 ngành dịch vụ góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho người dân

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

3 ngành dịch vụ góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho người dân

1: Giáo dục

2: Thể dục thể thao

3: Các hoạt động đoàn thể

Câu 5

Dựa vào nội dung trong SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy lựa chọn 3 ngành dịch vụ thứ cấp và hoàn thành bảng dưới đây

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I và hiểu biết của bản thân

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm ngành dịch vụ

Ví dụ

1. Sản phẩm của ngành giao thông vận tải chính là sự chuyên chở người và hàng hóa

Vận chuyển hàng hóa từ cơ sở sản xuất đến nơi tiêu thụ

2. Hoạt động thương mại rất đa dạng, hình thức trao đổi, mua bản hàng hóa, dịch vụ phong phú ngày càng phát triển

Hệ thống chơ, siêu thị, trang thương mại điện tử

3. Tài chính ngân hàng là ngành kinh tế năng động song dễ bị tác động của sự suy thoái kinh tế, các cuộc khủng hoàn năng lượng, thảm họa toàn cầu

Tác động của dịch Covid 19

Câu 6

Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close