Bài 38. Thực hành: tìm hiểu vấn đề phát triển ngành du lịch trang 132, 133 SBT Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

Dựa vào bảng 38 trong SGK, biểu đồ thích hợp thể hiện số lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020 là. Dựa vào bảng 38 trong SGK, doanh thu du lịch bình quân trên một triệu lượt khách năm 2020 là. Dựa vào bảng 38 trong SGK, so với năm 2019, số lượt khách du lịch và doanh thu du lịch quốc tế năm 2020 giảm mạnh do ảnh hưởng chủ yếu từ .

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1 1

Dựa vào bảng 38 trong SGK, biểu đồ thích hợp thể hiện số lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020 là

A. biểu đồ tròn

B. biểu đồ miền

C. biểu đồ cột chồng

D. biểu đồ cột ghép

Phương pháp giải:

- Dựa vào bảng 38 trong SGK và lựa chọn biểu đồ

Lời giải chi tiết:

biểu đồ thích hợp thể hiện số lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020 là biểu đồ cột ghép vì: có 2 đơn vị tính khác nhau

=> Đáp án lựa chọn là D

Câu 1 2

Dựa vào bảng 38 trong SGK, doanh thu du lịch bình quân trên một triệu lượt khách năm 2020 là

A. 1325,9 USD

B. 1000,0 USD

C. 618,7 USD

D. 1207,7 USD

Phương pháp giải:

- Tính doanh bình quân đầu người = Doanh thu du lịch / Khách du lịch

Lời giải chi tiết:

doanh thu du lịch bình quân trên một triệu lượt khách năm 2020 là: 1352,9 USD

=> Đáp án lựa chọn là A

Câu 1 3

Dựa vào bảng 38 trong SGK, so với năm 2019, số lượt khách du lịch và doanh thu du lịch quốc tế năm 2020 giảm mạnh do ảnh hưởng chủ yếu từ

A. khủng hoảng kinh tế toàn cầu

B. đại dịch Covid 19

C. chiến tranh thương mại giữa các nước lớn

D. sự suy thoái của các điểm du lịch

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin các sự kiện nổi bật thế giới năm 2020

Lời giải chi tiết:

Số lượt khách du lịch và doanh thu du lịch quốc tế năm 2020 giảm mạnh do ảnh hưởng chủ yếu từ đại dịch Covid 19

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 2

Dựa vảo hình 37.2 trong SGK, những nhận định sau đây về tình hình phát triển ngành du lịch trên thế giới là đúng (Đ) hay sai (S)? Hãy đánh dấu (X) vào các ô tương ứng bên cạnh mỗi nhận định

 

Phương pháp giải:

- Quan sát hình 37.2 trong SGK

Lời giải chi tiết:

1. Đ

2. S

3. Đ

Câu 3

Dựa vào hình 37.2 trong SGK, em hãy hoàn thành thông tin về các quốc gia có số lượt khách du lịch quốc tế lớn vào năm 2020 trong bảng dưới đây

 

Phương pháp giải:

- Quan sát hình 37.2 trong SGK

Lời giải chi tiết:

Khu vực

Quốc gia

Châu Mỹ

Canada, Hoa Kỳ, Mêhico

Châu Âu

Tây Ban Nha, Italia, Đức

Châu Á – Thái Bình Dương

Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản

Tây Nam Á

Thổ Nhĩ Kì, Arapxeut, CTVQ Arap thống nhất

Câu 4

Em hãy điền tên quốc gia tương ứng với các điểm du lịch dưới đây

 

Phương pháp giải:

- Kiến thức thực tế kết hợp thông tin mạng Internet

Lời giải chi tiết:

Hình 38.1: Italia

Hình 38.2: Brazil

Hình 38.3: Nam Phi

Hình 38.4: Việt Nam

Câu 5

Nêu một số vấn đề đặt ra trong khai thác tài nguyên du lịch

Phương pháp giải:

- Liên hệ kiến thức thực tế

Lời giải chi tiết:

- Sử dụng tối ưu các tài nguyên môi trường và bảo tồn di sản thiên nhiên, tính đa dạng sinh học

- Tôn trọng vả bảo vệ tính xác thức của văn hóa xã hội và di sản, tôn trọng các giá trị truyền thống

- Đảm bảo lợi ích kinh tế thiết thực và lâu dài, giữ gìn và bảo vệ môi trường

- Vấn đề đáng lo ngại là phát triển qúa tải, không đúng hướng, thương mại hóa

- Khai thác đi đôi với bảo vệ

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close