Bài 32. Thực hành: tìm hiểu sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp trên thế giới

Tốc độ tăng trưởng của sản phẩm dầu mỏ năm 2020 là. Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện giai đoạn 1990 – 2020 là. Các quốc gia có tổng sản lượng điện từ 2500 tỉ kWh/năm trở lên là.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1 1

Tốc độ tăng trưởng của sản phẩm dầu mỏ năm 2020 là

A. 131,9%

B. 195,6%

C. 162,5%

D. 217,5%

Phương pháp giải:

- Dựa vào bảng 32 tính tốc độ tăng trưởng dầu mỏ năm 2020 so với năm 1990

Lời giải chi tiết:

Tốc độ tăng trưởng của sản phẩm dầu mỏ năm 2020 là: (4165,1 : 3157,9) x 100 = 131,9%

=> Đáp án lựa chọn là A

Câu 1 2

Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện giai đoạn 1990 – 2020 là

A. biểu đồ đường

B. biểu đồ tròn

C. biểu đồ cột chồng

D. biểu đồ miền

Phương pháp giải:

- Quan sát bảng 32, lựa chọn biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng

Lời giải chi tiết:

tăng trưởng của sản phẩm dầu mỏ năm 2020 là biểu đồ đường

=> Đáp án lựa chọn là A

Câu 1 3

Các quốc gia có tổng sản lượng điện từ 2500 tỉ kWh/năm trở lên là

A. Trung Quốc, Ô-xtray-lia

B. Hoa Kỳ, Trung Quốc

C. Liên Bang Nga, Hoa Kỳ

D. Ấn Độ, Liên Bang Nga

Phương pháp giải:

- Quan sát hình 30.3

Lời giải chi tiết:

Các quốc gia có tổng sản lượng điện từ 2500 tỉ kWh/năm trở lên là Hoa Kỳ và Trung Quốc

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 2

Em hãy nối các ý ở cột A phù hợp với các ý ở cột B nhằm thể hiện cấu trúc đề mục của báo cáo trình bày về một vấn đề của công nghiệp điện lực

 

Phương pháp giải:

- Tìm hiểu cấu trúc của một báo cáo

Lời giải chi tiết:

- Bước 1: Vai trò của công nghiệp điện lực

- Bước 2: Tình hình phát triển và phân bố công nghiệp điện lực

- Bước 3: Các vấn đề đặt ra của công nghiệp điện lực

- Bước 4: Hướng giải quyết các vấn đề công nghiệp điện lực

Câu 3

Dựa vào hình 30.2 trong SGK, em hãy sử dụng từ hoặc cụm từ sau để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây

 

Cơ cấu sản lượng điện trên thế giới không ngừng thay đổi. Trong giai đoạn từ 1990 đến 2020, tỉ trọng điện sản xuất từ ………….và ……………có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, điện sản xuất từ than,……………., thủy điện và ………..có xu hướng giảm

Phương pháp giải:

- Dựa vào hình 30.2

Lời giải chi tiết:

Cơ cấu sản lượng điện trên thế giới không ngừng thay đổi. Trong giai đoạn từ 1990 đến 2020, tỉ trọng điện sản xuất từ khí tự nhiên năng lượng tái tạo khác có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, điện sản xuất từ than, dầu mỏ, thủy điện và điện nguyên tử có xu hướng giảm

Câu 4

Dựa vào hình 30.3 trong SGK, em hãy hoàn thiện thông tin trong bảng sau để thể hiện tình hình phân bố công nghiệp điện lực trên thế giới

 

Phương pháp giải:

- Dựa vào hình 30.3

Lời giải chi tiết:

Nguồn sản xuất điện

Phân bố

Nhiệt điện

Liên Bang Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada, Ấn Độ

Thủy điện

Trung Quốc, Ấn Độ, Oxtraylia, Braxin, Ai Cập

Điện nguyên tử

Liên Bang Nga, Nhật Bản, Braxin, Indonexia, Trung Quốc

Điện gió

Oxtraylia, Achentina, Hoa Kì, Canada, Nauy

Câu 5

Dựa vào kiến thức đã học, hình ảnh dưới đây và các nguồn tài liệu thu thập được, em hãy nêu các vấn đề đặt ra trong sản xuất điện trên thế giới

 

Phương pháp giải:

- Dựa vào kiến thức đã học, hình ảnh và các nguồn tài liệu thu thập được

Lời giải chi tiết:

Các vấn đề đặt ra trong sản xuất điện trên thế giới:

+ Ô nhiễm môi trường không khí

+ Mất diện tích đất, lớp phủ bề mặt khu vực xây dựng nhà máy

+ Cạn kiệt nguồn tài nguyên khoáng sản hóa thạch

Câu 6

Đọc đoạn thông tin sau và hãy trả lời các câu hỏi bên dưới

 

1. Triết lí phát triển ngành sản xuất điện ở Nhật Bản là cần đảm bảo các yếu tố về……

2. Việc nhận diện được chính xác đặc tính của từng nguồn năng lượng là cơ sở để……

3. Nhật Bản đã xây dựng cơ cấu nguồn năng lượng với đặc điểm…….

Phương pháp giải:

- Đọc đoạn thông tin

Lời giải chi tiết:

1. An toàn, an ninh năng lượng, môi trường, hiệu quả kinh tế

2. Đưa ra hướng phát triển phù hợp với ưu điểm và hạn chế của từng loại

3. Đa dạng và linh hoạt, không chỉ tránh sự phụ thuộc quá nhiều vào một loại hình năng lượng mà còn tận dụng được thế mạnh của các nguồn năng lượng khác nhau

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close