Bài 21. Phân bố dân cư và đô thị hóa trang 72, 73 SBT Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

Khu vực có mật độ dân số thấp nhất thế giới là? Mật độ dân số (người/km²) được tính bằng? Đô thị hóa là một quá trình gắn liền với? Nhân tố có ý nghĩa quyết định đến phân bố dân cư là

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1 1

Khu vực có mật độ dân số thấp nhất thế giới là

A. Đông Nam Á

B. Bắc Phi

C. châu Đại Dương

D. Trung Phi

Phương pháp giải:

- Quan sát hình 21 SGK trang 84

Lời giải chi tiết:

Châu Đại Dương là khu vực có mật độ dân số thấp nhất với 10 người/km²

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 2

Mật độ dân số (người/km²) được tính bằng

A. số lao động tính trên đơn vị diện tích

B. số dân trên một đơn vị diện tích

C. số người sinh ra trên một quốc gia.

D. dân số trên một diện tích đất canh tác

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục I

Lời giải chi tiết:

Mật độ dân số được tính bằng số dân trên một đơn vị diện tích

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 3

Đô thị hóa là một quá trình gắn liền với

A. nông nghiệp.

B. công nghiệp

C. công nghiệp hóa

D. dịch vụ

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Đô thị hóa là một quá trình gắn liền với công nghiệp hóa

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 4

Nhân tố có ý nghĩa quyết định đến phân bố dân cư là

A. điều kiện tự nhiên

B. sự chuyển cư

C. lịch sử khai thác lãnh thổ

D. trình độ phát triển kinh tế

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Nhân tố có ý nghĩa quyết định đến phân bố dân cư là trình độ phát triển kinh tế

=> Đáp án lựa chọn là D

Câu 1 5

Tỉ lệ dân thành thị có xu hướng tăng nhanh là biểu hiện rõ nét của quá trình

A. đô thị hóa.

B. hiện đại hóa

C. thương mại hóa

D. công nghiệp hóa

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Tỉ lệ dân thành thị có xu hướng tăng nhanh là biểu hiện rõ nét của quá trình đô thị hóa

=> Đáp án lựa chọn là A

Câu 1 6

Nhận định nào sau đây không đúng về ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa?

A. kinh tế tăng trưởng nhanh.

B. thiếu hụt lao động ở nông thôn

C. chuyển dịch cơ cấu kinh tế

D. cải thiện cơ sở hạ tầng, tiện nghi dịch vụ

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Tác động tích cực của đô thị hóa đối với kinh tế - xã hội: góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động twg khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản sang khu vực công nghiệp và xây dựng, khu vực dịch vụ; tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư,…

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 7

Nhận định nào sau đây không phải ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa?

A. nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

B. thất nghiệp, tệ nạn xã hội

C. sức ép lên giáo dục, giao thông, y tế

D. môi trường bị ô nhiễm

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân là ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa đối với kinh tế - xã hội

=> Đáp án lựa chọn là A

Câu 1 8

Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của đô thị hóa?

A. phổ biến rộng rãi lối sống thành thị

B. dân cư thành thị có xu hướng tăng nhanh

C. trình độ nhận thức của dân cư ngày càng cao

D. dân cư tập trung vào các thành phố lớn

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Đô thị hóa là quá trình kinh tế - xã hội mà biểu hiện của nó là sự tăng nhanh về số lượng và quy mô của các điểm dân cư đô thị, sự tập trung dân cư trong các thành phố, nhất là các thành phố lớn và phổ biến rộng rãi lối sống thành thị

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 9

Các nước khu vực Tây Âu có mật độ dân số cao do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

A. tỉ lệ dân nhập cư cao

B. vị trí địa lí thuận lợi

C. nền kinh tế phát triển

D. khí hậu ôn hòa, ấm áp

Phương pháp giải:

- Sử dụng kiến thức thực tế

Lời giải chi tiết:

Các nước khu vực Tây Âu có mật độ dân số cao do nền kinh tế phát triển thu hút dân cư đến sinh sống và làm việc.

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 10

Cho bảng số liệu sau:

Theo bảng số liệu trên, để thể hiện cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn giai đoạn 1900 – 2020, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. biểu đồ cột

B. biểu đồ đường

C. biểu đồ miền

D. biểu đồ tròn

 

Phương pháp giải:

- Lựa chọn biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số

Lời giải chi tiết:

Biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn giai đoạn 1900 – 2020 gồm có 4 mốc thời gian nên chọn biểu đồ miền

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 2

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố dân cư. Lấy ví dụ minh họa để hoàn thành bảng sau:

 

Phương pháp giải:

- Đọc nội dung mục I

Lời giải chi tiết:

Nhân tố

Mật độ dân số cao

Mật độ dân số thấp

Nhân tố kinh tế - xã hội

Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Trình độ sản xuất phát triển

Trình độ sản xuất thấp

Tính chất của nền kinh tế

Nền kinh tế chủ yếu dựa vào công nghiệp, dịch vụ

Nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp

Lịch sử khai thác lãnh thổ

Lịch sử khai thác lâu đời

Mới khám phá, khai thác

Chuyển cư

Chuyển cư đến

Chuyển cư đi

Nhân tố tự nhiên

Vị trí địa lí

Vị trí thuận lợi cho cư trú, phát triển kinh tế

Nằm sâu trong lục địa, đi lại khó khăn

Khí hậu

Ôn hòa, thuận lợi phát triển sản xuất và sinh sống

Khắc nghiệt

Nguồn nước

Dồi dào cả về nước mặt và nước ngầm

Khan hiếm

Địa hình, đất đai

Địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ thuận lợi canh tác

Địa hình hiểm trở, đất đai bạc màu khó khăn trong canh tác, sản xuất

Câu 3

Em hãy nối các ý ở cột A với các ý ở cột B cho phù hợp với tác động của quá trình đô thị hóa

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

- Tác động tích cực của đô thị hóa: chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, cơ sở hạ tầng tiện nghi, tăng thu nhập, mở rộng không gian đô thị, tăng trưởng kinh tế

- Tác động tiêu cực: Ô nhiễm môi trường, thất nghiệp ở thành thị, tệ nạn xã hội, thiếu lao động ở nông thôn

1: b, e, g, h, i

2: a, c, d

Câu 4

Vẽ sơ đồ khái quát các nhân tố ảnh hưởng đến đô thị hóa

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Các nhân tố kinh tế - xã hội tác động đến phân bố dân cư trên thế giới và các quốc gia như thế nào? Lấy ví dụ minh họa

Phương pháp giải:

- Phân tích nội dung mục I

Lời giải chi tiết:

- Trình độ phát triển lực lượng sản xuất: Các nhân tố tự nhiên chỉ tạo ra khả năng cho việc tập trung dân cư, còn khả năng ấy thực hiện được như thế nào lại do các nhân tố xã hội, trước hết là trình độ phát triển lực lượng sản xuất.

- Tính chất nền kinh tế: Sự phân bố dân cư có mối liên hệ chặt chẽ với tính chất của nền kinh tế, chẳng hạn, những khu dân cư đông đúc thường gắn bó với các hoạt động công nghiệp nhiều hơn so với nông nghiệp.

- Lịch sử khai thác lãnh thổ: Tình hình phân bố dân cư thường cũng có mối liên quan với quá trình khai thác lãnh thổ, người ta thấy ở những khu vực khai thác lâu đời (như các đồng bằng ở Đông Nam Á…) có dân cư đông đúc hơn những khu vực mới khai thác (như ở Úc, Canada).

Câu 6

Em hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (….) để hoàn thiện khái niệm đô thị hóa

Đô thị hóa là quá trình………..mà…………của nó là sự……………nhanh số lượng và quy mô của các điểm dân cư……………, sự tập trung dân cư trong các thành phố, nhất là các thành phố……………và phổ biến rộng rãi…..

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin  mục II

Lời giải chi tiết:

Đô thị hóa là quá trình kinh tế - xã hội.mà biểu hiện của nó là sự tăng nhanh số lượng và quy mô của các điểm dân cư đô thị, sự tập trung dân cư trong các thành phố, nhất là các thành phố lớn và phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.

Câu 7

Sưu tầm hình ảnh về sự tác động của đô thị hóa đến đời sống và sản xuất tại địa phương em và dán hình vào các ô bên dưới

Phương pháp giải:

- Sưu tầm hình ảnh tại địa phương em về tác động tích cực, tiêu cực của quá trình đô thị hóa

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close