Bài 14. Đất trang 51, 52, 53 SBT Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

Theo chiều từ trên xuống, đất thường bao gồm các tầng nào? Khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật được gọi là gì? Nhân tố quyết định thành phần khoáng vật của đất là. Các yếu tố của địa hình tác động đến sự hình thành đất bao gồm. Dựa vào nội dung mục II, bài 14 trong SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ thể hiện các nhân tố hình thành đất sau đây. Điền chữ “tỉ lệ thuận” hoặc “tỉ lệ nghịch” vào chỗ trống (….) để hoàn thành các câu sau. Sưu tầm hình ảnh về sự t

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1 1

Theo chiều từ trên xuống, đất thường bao gồm các tầng nào?

A. Tầng tích tụ, tầng đất mặt, tầng thảm mục, tầng đá mẹ

B. Tầng đất mặt, tầng tích tụ, tầng đá mẹ, tầng đá gốc

C. Tầng đá gốc, tầng đá mẹ, tầng tích tụ, tầng đất mặt

D. Tầng thảm mục, tầng đất mặt, tầng tích tụ, tầng đá gốc.


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục I và quan sát hình 14.1 SGK

Lời giải chi tiết:

Theo chiều từ trên xuống, đất thường bao gồm tầng đất mặt, tầng tích tụ, tầng đá mẹ, tầng đá gốc

=> Đáp án lựa chọn là B


Câu 1 2

Khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật được gọi là gì?

A. Độ tơi xốp của đất.

B. Độ màu mỡ của đất.

C. Độ phì của đất.

D. Phẫu diện đất.


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục I


Lời giải chi tiết:

Độ phì của đất là khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cần thiết cho sinh vật sinh trưởng và phát triển

=> Đáp án lựa chọn là C


Câu 1 3

Nhân tố quyết định thành phần khoáng vật của đất là

A. địa hình

B. khí hậu

C. đá mẹ

D. nước


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục II

Lời giải chi tiết:

Đất hình thành trên những loại đá mẹ khác nhau sẽ không giống nhau về thành phần khoáng vật, cấu trúc, tính chất hóa lí và cả màu sắc

=> Đáp án lựa chọn là C


Câu 1 4

Các yếu tố của địa hình tác động đến sự hình thành đất bao gồm

A. độ cao, độ sâu và diện tích lãnh thổ.

B. độ cao, độ dốc và hướng địa hình.

C. độ dốc, hướng địa hình và diện tích lãnh thổ.

D. độ cao, độ dốc và độ sâu.


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục II

Lời giải chi tiết:

Địa hình tác động đến sự hình thành đất thông qua yếu tố độ cao, độ dốc và hướng địa hình.

=> Đáp án lựa chọn là B.


Câu 1 5

Nhân tố quyết định thành phần hữu cơ của đất là

A. địa hình

B. nước

C. sinh vật

D. đá mẹ


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục II


Lời giải chi tiết:

Thực vật cung cấp chất hữu cơ; vi sinh vật phân giải xác hữu cơ và tổng hợp mùn; động vật (giun, loài gặm nhấm,…) giúp đất tơi xốp, gps phần tạo cấu trúc đất.

=> Đáp án lựa chọn là C


Câu 2

Dựa vào nội dung mục II, bài 14 trong SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ thể hiện các nhân tố hình thành đất sau đây

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục II

Lời giải chi tiết:

Các nhân tố hình thành đất

- Đá mẹ: quy định thành phần khoáng vật, cấu trúc, tính chất lí hóa và cả màu sắc

- Địa hình: tác động đến sự hình thành đất thông qua yếu tố độ cao, độ dốc và hướng địa hình

- Khí hậu: giữ vai trò quan trọng trong quá trình hình thành đất

- Sinh vật: giữ vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và bảo vệ đất

- Thời gian: Toàn bộ các quá trình và hiện tượng xảy ra trong đất đều cần đến thời gian

- Con người có thể làm tăng hoặc giảm độ phì của đất thông qua hoạt động sản xuất và sinh hoạt


Câu 3

Điền chữ “tỉ lệ thuận” hoặc “tỉ lệ nghịch” vào chỗ trống (….) để hoàn thành các câu sau:

1. Độ cao địa hình……………quá trình hình thành đất

2. Độ cao địa hình………….hàm lượng mùn trong đất

3. Độ dốc địa hình…………..bề dày tầng đất

4. Nhiệt và ẩm……….tốc độ quá trình phong hóa

5. Thời gian………….mức độ biến đổi lí hóa và sinh học trong đất


Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục II


Lời giải chi tiết:

1. tỉ lệ nghịch

2. tỉ lệ nghịch

3. tỉ lệ nghịch

4. tỉ lệ thuận

5. tỉ lệ thuận

Câu 4

Tìm ví dụ chứng minh ảnh hưởng trực tiếp và ảnh hưởng gián tiếp của khí hậu đến sự hình thành đất


Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục II và liên hệ thực tế


Lời giải chi tiết:

- Ảnh hưởng trực tiếp: ở vùng chân núi có nhiệt, ẩm cao quá trình hình thành đất được diễn ra mạnh mẽ nên có lớp vỏ phong hóa và lớp đất dày, ngược lại trên đỉnh núi nhiệt độ và độ ẩm giảm mạnh khiến đất thô và mỏng

- Ảnh hưởng gián tiếp: những vùng khí hậu nóng, ẩm có nhiều loài sinh vật trong đất sinh sống thúc đẩy quá trình phân giải chất hữu cơ trong đất làm đất tơi xốp, màu mỡ. Ngược lại vùng khí hậu khắc nghiệt ít sinh vật sinh sống trong đất quá trình phân giải chất hữu cơ bị chậm lại và nghèo dinh dưỡng.


Câu 5

Sưu tầm hình ảnh về sự tác động của con người đến sự hình thành và biến đổi đất ở địa phương em và dán hình vào các ô bên dưới

Phương pháp giải:

Thu thập hình ảnh thực tế, internet

Lời giải chi tiết:


 

Ý Nghĩa Của Việc Bón Vôi Trong Quá Trình Cải Tạo Đất - Cẩm nang Hải Phòng

Thuốc trừ cỏ - Hiểm họa khôn lường - Hội Nông Dân tỉnh Ninh Bình


Cày – Wikipedia tiếng Việt


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close