Bài 29. Cơ cấu, vai trò và đặc điểm công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp trang 96, 97 SBT Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

Theo công dụng kinh tế của sản phẩm, sản xuất công nghiệp được chia thành. Sản xuất công nghiệp có đặc điểm nổi bật, khác với sản xuất nông nghiệp là. Sản phẩm của ngành công nghiệp. Vai trò quan trọng của ngành công nghiệp đối với đời sống người dân là. Nhân tố nào dưới đây đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp khai thác quặng kim loại?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1 1

Theo công dụng kinh tế của sản phẩm, sản xuất công nghiệp được chia thành

A. công nghiệp chế biến nguyên liệu, công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất

B. công nghiệp sản xuất vật phẩm tiêu dùng, công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất

C. công nghiệp hiện đại, tiểu thủ công nghiệp

D. công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Theo công dụng kinh tế của sản phẩm, sản xuất công nghiệp được chia thành công nghiệp sản xuất vật phẩm tiêu dùng, công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 2

Sản xuất công nghiệp có đặc điểm nổi bật, khác với sản xuất nông nghiệp là

A. tập trung cao độ về nguồn lao động

B. phụ thuộc vào tự nhiên

C. sản xuất mang tính mùa vụ

D. ít tác động đến môi trường

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Sản xuất công nghiệp có đặc điểm nổi bật, khác với sản xuất nông nghiệp là tập trung cao độ về nguồn lao động

=> Đáp án lựa chọn là A

Câu 1 3

Sản phẩm của ngành công nghiệp

A. chỉ phục vụ cho ngành công nghiệp

B. chỉ để phục vụ cho ngành dịch vụ

C. chủ yếu phục vụ xuất khẩu nhằm thu ngoại tệ

D. phục vụ cho tất cả các ngành kinh tế

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Sản phẩm của ngành công nghiệp phục vụ cho tất cả các ngành kinh tế

=> Đáp án lựa chọn là D

Câu 1 4

Vai trò quan trọng của ngành công nghiệp đối với đời sống người dân là

A. khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên

B. giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập

C. giảm chênh lệch giữa các vùng

D. góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Việc phát triển công nghiệp cũng tác động lớn đến xã hội như giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống văn hóa, văn minh cho người dân

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 5

Nhân tố nào dưới đây đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp khai thác quặng kim loại?

A. nguồn lao động

B. nguồn khoáng sản

C. tiến bộ khoa học – kĩ thuật

D. thị trường tiêu thụ

Phương pháp giải:

- Hiểu biết về ngành công nghiệp khai thác quặng kim loại

Lời giải chi tiết:

Nguồn khoáng sản đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp khai thác quặng kim loại

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 2

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Ở nước ta hiện nay, dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp được chia thành 3 nhóm, gồm

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Ở nước ta hiện nay, dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp được chia thành 3 nhóm, gồm:

1. Công nghiệp khai khoáng

2. Công nghiệp chế biến, chế tạo

3. Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí

Câu 4

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy điền thông tin vào sơ đồ dưới đây các đặc điểm của ngành công nghiệp

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Em hãy nối các ý ở cột A với các ý ở cột B cho phù hợp với vai trò của ngành công nghiệp

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

1 – b, c, e, g. 2 – a, d. 3 – h

Câu 6

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục III

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close