Bài 39. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên trang 135, 136 SBT Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

Hoạt động nào sau đây gần gũi đối với học sinh trong việc bảo vệ môi trường? Môi trường tự nhiên bao gồm. Loại môi trường phụ thuộc chặt chẽ vào sự tồn tại và phát triển của con người là. Nội dung nào sau đây không phải là vai trò của tài nguyên thiên nhiên?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1 1

Hoạt động nào sau đây gần gũi đối với học sinh trong việc bảo vệ môi trường?

A. thường xuyên vệ sinh trường, lớp

B. tham gia các cuộc thi tìm hiểu về môi trường cấp Quốc gia

C. tham gia ngày hội môi trường

D. truyền thông về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường

Phương pháp giải:

- Dựa vào kiến thức thực tế bản thân

Lời giải chi tiết:

Thường xuyên vệ sinh trường, lớp là hoạt động gần gũi đối với học sinh trong việc bảo vệ môi trường

=> Đáp án lựa chọn là A

Câu 1 2

Môi trường tự nhiên bao gồm

A. các mối quan hệ xã hội

B. các thành phần của tự nhiên

C. nhà ở, máy móc, thành phố

D. khoáng sản và nước

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Môi trường tự nhiên bao gồm các thành phần của tự nhiên

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 3

Loại môi trường phụ thuộc chặt chẽ vào sự tồn tại và phát triển của con người là

A. môi trường tự nhiên

B. môi trường nhân tạo

C. môi trường xã hội

D. môi trường địa lí

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Môi trường nhân tạo phụ thuộc chặt chẽ vào sự tồn tại và phát triển của con người

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 4

Nội dung nào sau đây không phải là vai trò của tài nguyên thiên nhiên?

A. chứa đựng phế thải từ con người

B. nguồn lực quan trọng của quá trình sản xuất

C. là cơ sở tạo tích lũy vốn

D. tạo cơ hội phát triển kinh tế ổn định

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Vai trò của tài nguyên thiên nhiên:

- Là một trong những nguồn lực cơ bản để phát triển kinh tế

- Là yếu tố quan trọng cho phát triển kinh tế ổn định và tích lũy vốn

- Cung cấp nguyên, nhiên liệu ổn định cho sản xuất trong nước

- Góp phần giảm nhẹ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng năng lượng và phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu

- Được khai thác để xuất khẩu, tích lũy vốn thực hiện quá trình công nghiệp hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện đời sống dân sinh

=> Đáp án lựa chọn là A

Câu 1 5

Để hạn chế cạn kiệt nguồn tài nguyên hóa thạch thì con người cần phải làm gì?

A. ngừng khai thác

B. khai thác hợp lí

C. tìm kiếm nguồn tài nguyên hóa thạch ở quốc gia khác

D. đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu khoáng sản

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Để hạn chế cạn kiệt nguồn tài nguyên hóa thạch thì con người cần phải khai thác hợp lí

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 6

Nguồn năng lượng nào sau đây là nguồn nguyên liệu cho công nghiệp điện lực mà không gây ô nhiễm

A. Nước

B. Dầu mỏ và khí đốt

C. Năng lượng gió

D. Than

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Năng lượng gió là nguồn nguyên liệu cho công nghiệp điện lực mà không gây ô nhiễm

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 7

Loại tài nguyên nào sau đây không thể tái tạo được?

A. Khoáng sản

B. Sinh vật

C. Đất đai

D. Nước

Phương pháp giải:

- Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Khoáng sản là loại tài nguyên không thể tái tạo được

=> Đáp án lựa chọn là A

Câu 2

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy hoàn thành đoạn thông tin dưới đây

Môi trường bai gồm các yếu tố vật chất…………và ……….., có quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh………….có ảnh hưởng tới…………sự tồn tại, phát triển của…………và…………

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

- Đọc thông tin mục I

Câu 3

Phân biệt sự khác nhau giữa môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo? Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo có ảnh hưởng như thế nào tới sự sống và sự phát triển của con người

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

- Môi trường tự nhiên bao gồm đất, nước, khí hậu, sinh vật, sông ngòi, địa hình,….Các yếu tố này tồn tại và phát triển theo quy luật tự nhiên nhưng vận chịu tác động của con người

- Môi trường nhân tạo bao gồm các yếu tố vật chất, kĩ thuật do con người tạo ra và chịu sự chi phối của con người

- Ảnh hưởng của môi trường tự nhiên và nhân tạo đến sự sống và phát triển của con người:

+ Nơi chứa đựng và cung cấp các nguồn tài nguyên cần thiết cho đời sống và sản xuất của con người

+ Giúp lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người

+ Không gian sống và bảo vệ con người, sinh vật khỏi những tác động từ bên ngoài

+ Chứa đựng và phân hủy các chất phế thải do con người tạo ra trong sinh hoạt và sản xuất

Câu 4

Theo em con người tác động như thế nào đến môi trường tự nhiên? Cho ví dụ minh họa

Phương pháp giải:

- Kiến thức thực tế kết hợp thông tin mạng Internet

Lời giải chi tiết:

Tác động của con người đến môi trường tự nhiên:

- Khai thác tài nguyên, sinh vật

- Biện pháp bảo vệ môi trường

- Gây ô nhiễm môi trường

Ví dụ: Con người chuyển đất rừng thành đất nông nghiệp làm mất đi nhiều loại động, thực vật quý hiếm, tăng xói mòn đất, thay đổi khả năng điều hoà nước và biến đổi khí hậu v.v

Câu 5

Tại sao ô nhiễm, suy thoái môi trường luôn là mối lo ngại của thế giới trong nhiều thập kỉ qua?

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Ô nhiễm, suy thoái môi trường luôn là mối lo ngại của thế giới trong nhiều thập kỉ qua vì môi trường ảnh hưởng đến sự sống, sự phát triển và chất lượng cuộc sống của con người

Câu 6

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy hoàn thành đoạn thông tin dưới đây

Tài nguyên thiên nhiên là toàn bộ giá trị vật chất có trong…………..mà con người có thể…………,……….,……….để phục vụ cuộc sống của con người

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Tài nguyên thiên nhiên là toàn bộ giá trị vật chất có trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng để phục vụ cuộc sống của con người

Câu 7

Em hãy nối các ý ở cột A cho phù hợp với các ý ở cột B nhằm thể hiện vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I, II

Lời giải chi tiết:

1- b, d, e, h

2- a, c, g, i

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close