Bài 35. Địa lí ngành bưu chính viễn thông trang 122, 123 SBT Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

Ý nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của ngành bưu chính viễn thông? Sản phẩm của ngành bưu chính là. Hoạt động phát triển của ngành bưu chính viễn thông phụ thuộc chặt chẽ vào sự phát triển của. Trình độ phát triển kinh tế và mức sống dân cư ảnh hưởng tới.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1 1

Ý nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của ngành bưu chính viễn thông?

A. cung cấp những điều kiện cần thiết cho hoạt động sản xuất, xã hội

B. thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân

C. hoạt động viễn thông đảm nhận vai trò chuyển thư tín, bưu phẩm

D. tăng cường hội nhập quốc tế và đảm bảo an ninh quốc phòng

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Hoạt động bưu chính đảm nhận vai trò chuyển thư tín, bưu phẩm, điện báo

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 2

Sản phẩm của ngành bưu chính là

A. vận chuyển thông tin từ người gửi đến người nhận

B. vận chuyển thư tín, bưu phẩm, bưu kiện

C. truyền thông tin từ người gọi đến người nghe

D. vận chuyển người và hàng hóa

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Sản phẩm của ngành bưu chính là vận chuyển tư tín, bưu phẩm, bưu kiện

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 3

Hoạt động phát triển của ngành bưu chính viễn thông phụ thuộc chặt chẽ vào sự phát triển của

A. quy mô dân số

B. kinh tế

C. cơ sở hạ tầng

D. khoa học – công nghệ

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Sự phát triển của ngành bưu chính viễn thông phụ thuộc chặt chẽ vào sự phát triển của khoa học – công nghệ

=> Đáp án lựa chọn là D

Câu 1 4

Trình độ phát triển kinh tế và mức sống dân cư ảnh hưởng tới

A. quy mô, tốc độ phát triển và chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông

B. mật độ phân bố và sử dụng dịch vụ bưu chính viễn thông

C. chất lượng hoạt động và phát triển của ngành bưu chính viễn thông

D. sự phát triển và phân bố của ngành bưu chính viễn thông

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Trình độ phát triển kinh tế và mức sống dân cư ảnh hưởng tới mật độ phân bố và sử dụng dịch vụ bưu chính viễn thông

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 5

Hai loại dịch vụ viễn thông phổ biến nhất hiện nay là điện thoại và

A. máy tính

B. điện báo

C. internet

D. fax

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục III

Lời giải chi tiết:

Hai loại dịch vụ viễn thông phổ biến nhất hiện nay là điện thoại và internet

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 2

Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Dựa vào hình 35 trong SGK, em hoàn thành thông tin về 5 quốc gia có tỉ lệ dân số sử dụng internet dưới 20% và 5 quốc gia có tỉ lệ dân số sử dụng internet trên 90% trong bảng dưới đây

 

Phương pháp giải:

- Quan sát hình 35

Lời giải chi tiết:

5 quốc gia có tỉ lệ dân số sử dụng internet dưới 20%

5 quốc gia có tỉ lệ dân số sử dụng internet trên 90%

1. Mali

1. Canada

2. Sat

2. Nauy

3. Angola

3. Tây Ban Nha

4. Tanzania

4. Aixolen

5. Somalia

5. Anh

Câu 5

Em hãy nối các ý ở cột A cho phù hợp với các ý ở cột B

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

1 – b, 2 – a, c

Câu 6

Những nhận định sau đây về tình hình phát triển các ngành bưu chính viễn thông là đúng (Đ) hay sai (S)? Hãy đánh dấu (X) vào các ô tương ứng bên cạnh mỗi nhận định

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục III

Lời giải chi tiết:

1. S

2. Đ

3. Đ

4. Đ

5. S

Câu 6

Em đã từng sử dụng những dịch vụ nào của ngành bưu chính viễn thông tại địa phương em đang sinh sống? Dịch vụ này hỗ trợ em điều gì?

Phương pháp giải:

- Liên hệ hiểu biết bản thân

Lời giải chi tiết:

Em sử dụng dịch vụ internet của ngành bưu chính viễn thông. Dịch vụ hỗ trợ em dễ dàng truy cập nhanh chóng thông tin, tin tức cần tìm kiếm, thuận tiện liên lạc với mọi người xung quanh, hỗ trợ ngày càng nhiều trong cuộc sống của bản thân

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close