Bài 16. Thực hành: Phân tích sự phân bố của đất và sinh vật trên Trái Đất trang 57, 58 SBT Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

Nhóm đất chiếm diện tích chủ yếu ở vùng ôn đới là. Ở khu vực Bắc Phi, nhóm đất nào chiếm diện tích lớn nhất? Thảm thực vật tiêu biểu ở khu vực Xích đạo là. Đài nguyên phân bố chủ yếu ở vùng. Kiểu thảm thực vật tiêu biểu của Việt Nam là. Dựa vào hình 16.3 trong SGK, em hãy nối các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp. Dựa vào kiến thức đã học, hãy phân tích sự phân bố của đất và sinh vật theo chiều bắc – nam, đông – tây và theo độ cao.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1 1

Nhóm đất chiếm diện tích chủ yếu ở vùng ôn đới là

A. đất đài nguyên

B. đất pốtdon

C. băng tuyết

D. đất đen, hạt dẻ thảo nguyên


Phương pháp giải:

- Quan sát hình 16.1 SGK


Lời giải chi tiết:

Nhóm đất chiếm diện tích chủ yếu ở vùng ôn đới là đất đen, hạt dẻ thảo nguyên, đồng cỏ núi cao

=> Đáp án lựa chọn là D


Câu 1 2

Ở khu vực Bắc Phi, nhóm đất nào chiếm diện  tích lớn nhất?

A. Đất đỏ nâu rừng cây bụi lá cứng.

B. Đất phù sa.

C. Đất xám hoang mạc và bán hoang mạc.

D. Đất đỏ, nâu đỏ xa van.


Phương pháp giải:

- Quan sát hình 16.1 SGK


Lời giải chi tiết:

Ở khu vực Bắc Phi loại đất chiếm diện tích lớn nhất là đất xám hoang mạc và bán hoang mạc

=> Đáp án lựa chọn là C


Câu 1 3

Thảm thực vật tiêu biểu ở khu vực Xích đạo là

A. rừng nhiệt đới ẩm và gió mùa

B. rừng mưa nhiệt đới

C. xavan

D. hoang mạc


Phương pháp giải:

- Quan sát hình 16.2 SGK

Lời giải chi tiết:

Thảm thực vật tiêu biểu ở khu vực Xích đạo là rừng mưa nhiệt đới

=> Đáp án lựa chọn là B


Câu 1 4

Đài nguyên phân bố chủ yếu ở vùng

A. cận cực ở bán cầu Bắc.

B. cận cực ở bán cầu Nam.

C. ôn đới ở bán cầu Bắc.

D. ôn đới ở bán cầu Nam.


Phương pháp giải:

- Quan sát hình 16.2 SGK


Lời giải chi tiết:

Đài nguyên phân bố chủ yếu ở khu vực cận cực bán cầu Bắc

=> Đáp án lựa chọn là A.


Câu 1 5

Kiểu thảm thực vật tiêu biểu của Việt Nam là

A. rừng nhiệt đới ẩm và gió mùa

B. rừng mưa nhiệt đới

C. rừng nhiệt đới khô

D. xavan


Phương pháp giải:

- Quan sát hình 16.2 SGK


Lời giải chi tiết:

Kiểu thảm thực vật tiêu biểu của Việt Nam là rừng nhiệt đới ẩm và gió mùa

=> Đáp án lựa chọn là A


Câu 2

Dựa vào hình 16.3 trong SGK, em hãy nối các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp

Phương pháp giải:

Quan sát hình 16.3 trong SGK


Lời giải chi tiết:

1. Đất đỏ cận nhiệt – c. rừng dẻ

2. Đất đồng cỏ núi –  e. đồng cỏ An-pin

3. Đất rừng màu nâu – a. rừng dẻ và sồi

4. Đất hạt dẻ và nâu sẫm – b. thảo nguyên

5. Đất potdon – d. rừng lãnh sam


Câu 1 3

Dựa vào kiến thức đã học, hãy phân tích sự phân bố của đất và sinh vật theo chiều bắc – nam, đông – tây và theo độ cao.


Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học


Lời giải chi tiết:

- Sự phân bố sinh vật và đất trong tự nhiên chịu ảnh hưởng chủ yếu của điều kiện khí hậu. Sự phân hóa các đới khí hậu theo chiều bắc - nam đã dẫn tới sự phân hóa theo chiều bắc - nam của các kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính. Ví dụ: ở đới lạnh thảm thực vật chính là đài nguyên và đất đài nguyên, còn ở khu vực đới nóng sẽ có thảm thực vật là rừng mưa nhiệt đới.

- Sự phân bố đất và sinh vật cũng thay đổi theo chiều đông – tây, mức độ chịu ảnh hưởng của biển, với kiểu thảm thực vật từ rừng lá rộng, rừng hỗn hợp và dần chuyển sang rừng lá kim khi vào sâu nội địa

- Sự tăng, giảm của nhiệt độ, độ ẩm và áp suất không khí theo độ cao đã tạo điều kiện hình thành các kiểu thảm thực vật và nhóm đất theo độ cao điển hình ở các dãy núi cao như An-po, Himalaya, Capca….


  • Bài 15. Sinh quyển, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật trang 54, 55, 56 SBT Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

    Giới hạn của sinh quyển bao gồm. Nhân tố nào là nguồn dinh dưỡng cho nhiều loài sinh vật. Nước là thành phần tham gia vào hầu hết các hoạt động sống của sinh vật, là……..của nhiều loài sinh vật. Các sinh vật cùng sống trong môi trường có mối quan hệ với nhau thể hiện qua. Dựa vào nội dung mục II, bài 15 trong SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật. Tìm ví dụ chứng minh con người vừa có những tác động tích cực, vừa có những tác động ti

  • Bài 14. Đất trang 51, 52, 53 SBT Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

    Theo chiều từ trên xuống, đất thường bao gồm các tầng nào? Khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật được gọi là gì? Nhân tố quyết định thành phần khoáng vật của đất là. Các yếu tố của địa hình tác động đến sự hình thành đất bao gồm. Dựa vào nội dung mục II, bài 14 trong SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ thể hiện các nhân tố hình thành đất sau đây. Điền chữ “tỉ lệ thuận” hoặc “tỉ lệ nghịch” vào chỗ trống (….) để hoàn thành các câu sau. Sưu tầm hình ảnh về sự t

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close