Bài 15. Sinh quyển, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật trang 54, 55, 56 SBT Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

Giới hạn của sinh quyển bao gồm. Nhân tố nào là nguồn dinh dưỡng cho nhiều loài sinh vật. Nước là thành phần tham gia vào hầu hết các hoạt động sống của sinh vật, là……..của nhiều loài sinh vật. Các sinh vật cùng sống trong môi trường có mối quan hệ với nhau thể hiện qua. Dựa vào nội dung mục II, bài 15 trong SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật. Tìm ví dụ chứng minh con người vừa có những tác động tích cực, vừa có những tác động ti

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1 1

Giới hạn của sinh quyển bao gồm

A. phần thấp của khí quyển, toàn bộ thủy quyển và phần trên của thạch quyển

B. phần thấp tầng đối lưu, toàn bộ thủy quyển và thổ nhưỡng quyển

C. phần trên tầng đối lưu, phần dưới của tầng bình lưu và toàn bộ thủy quyển

D. phần thấp tầng đối lưu, phần trên tầng bình lưu, đại dương và đất liền.


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục I

Lời giải chi tiết:

Giới hạn của sinh quyển bao gồm phần thấp của khí quyển, toàn bộ thủy quyển và phần trên của thạch quyển

=> Đáp án lựa chọn là A


Câu 1 2

Ý nào sau đây không đúng?

A. Sinh vật tập trung với mật độ cao nhất ở nơi có thực vật sinh sống.

B. Sinh vật phân bố không đều trong toàn bộ bề dày của sinh quyển.

C. Cấu trúc sinh quyển được xác định bởi hoạt động của cơ thể sống.

D. Khối lượng vật chất của sinh quyển nhiều hơn so với các quyển khác.


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục I

Lời giải chi tiết:

Khối lượng vật chất trong sinh quyển nhỏ hơn nhiều so với khối lượng vật chất của các quyển khác

=> Đáp án lựa chọn là D


Câu 1 3

Nhân tố nào là nguồn dinh dưỡng cho nhiều loài sinh vật

A. Khí hậu

B. Đất

C. Nước

D. Con người


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục II


Lời giải chi tiết:

Đất là môi trường sống, là nguồn dinh dưỡng phong phú cho nhiều loài sinh vật.

=> Đáp án lựa chọn là B


Câu 1 4

Nước là thành phần tham gia vào hầu hết các hoạt động sống của sinh vật, là……..của nhiều loài sinh vật

A. thành phần.

B. điều kiện sống.

C. môi trường sống.

D. thức ăn.


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục II


Lời giải chi tiết:

Nước là thành phần tham gia vào hầu hết các hoạt động sống của sinh vật, là môi trường sống của nhiều loài sinh vật

=> Đáp án lựa chọn là C.


Câu 1 5

Các sinh vật cùng sống trong môi trường có mối quan hệ với nhau thể hiện qua

A. chuỗi thức ăn – lưới thức ăn và nơi cư trú

B. lưới thức ăn, nơi ở và điều kiện sinh thái

C. nơi ở, môi trường sinh thái và nguồn dinh dưỡng

D. chuỗi thức ăn – lưới thức ăn và nguồn dinh dưỡng


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục II


Lời giải chi tiết:

Các sinh vật cùng sống trong môi trường có mối quan hệ chặt chẽ với nhau thể hiện qua chuỗi thức ăn – lưới thức ăn và nơi cư trú

=> Đáp án lựa chọn là A


Câu 2

Dựa vào nội dung mục II, bài 15 trong SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục II

Lời giải chi tiết:

Các nhân tố hình thành đất

- Khí hậu: ảnh hưởng trực tiếp đến sinh vật thông qua ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm không khí.

- Nước là thành phần tham gia vào hầu hết các hoạt động sống của sinh vật

- Đất là môi trường sinh sống, là nguồn dinh dưỡng phong phí cho nhiều loài sinh vật

- Địa hình ảnh hương gián tiếp thông qua các yếu tố nhiệt ẩm và chế độ chiếu sáng

- Sinh vật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau thể hiện qua chuỗi thức ăn – lưới thức ăn và nơi cư trú

- Con người ảnh hưởng rất lớn đến sự phân bố thực vật, động vật trên Trái Đất

Câu 3

Những ý nào sau đây đúng (Đ) hay sai (S)? Đánh dấu (X) vào các ô tương ứng bên cạnh mỗi ý

1. Sinh quyển có đặc tính tích lũy năng lượng nhờ khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ

2. Nhu cầu về nước và độ ẩm không khí của các loài sinh vật khá giống nhau.

3. Độ phì của đất có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật

4. Nơi nào có thực vật phong phú thì động vật cũng phong phú


Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục I, II


Lời giải chi tiết:

1. Sinh quyển có đặc tính tích lũy năng lượng nhờ khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ (Đ)

2. Nhu cầu về nước và độ ẩm không khí của các loài sinh vật khá giống nhau. (S)

3. Độ phì của đất có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật (Đ)

4. Nơi nào có thực vật phong phú thì động vật cũng phong phú (Đ)


Câu 4

Tìm ví dụ chứng minh con người vừa có những tác động tích cực, vừa có những tác động tiêu cực đến sinh quyển


Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục II và liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

- Tác động tích cực: Con người lai tạo các giống lúa mới có khả năng chịu mặn để thích nghi với điều kiện tự nhiên khu vực đồng bằng sông Cửu Long

- Tác động tiêu cực: Nhiều người không có ý thức săn bắt trái phép các loài động vật quý hiếm làm giảm số lượng, tuyệt chủng làm mất cân bằng sinh thái


Câu 5

Em hãy phân tích mối quan hệ giữa đất và sinh vật

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục II


Lời giải chi tiết:

Đất là môi trường sống, là nguồn dinh dưỡng phong phú cho nhiều loài sinh vật. Đất vừa là giá thể cho cây, vừa cung cấp nước, khoáng chất, chất dinh dưỡng cần thiết cho cây. Nhiều loài vi sinh vật, động vật có môi trường sống trong đất, nhiều loài thường ở trong đất để tránh các điều kiện không thuận lợi. Độ phù của đất có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển và phân bố của sinh vật.

Sinh vật đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và bảo vệ đất như cung cấp chất hữu cơ, phân giải xác sinh vật, tổng hợp mùn, tái tạo cấu trúc đất (giun,...). Ngoài ra, sinh vật còn chống xói mòn, giữa ẩm cho đất thông qua lớp phủ thực vật  • Bài 16. Thực hành: Phân tích sự phân bố của đất và sinh vật trên Trái Đất trang 57, 58 SBT Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

    Nhóm đất chiếm diện tích chủ yếu ở vùng ôn đới là. Ở khu vực Bắc Phi, nhóm đất nào chiếm diện tích lớn nhất? Thảm thực vật tiêu biểu ở khu vực Xích đạo là. Đài nguyên phân bố chủ yếu ở vùng. Kiểu thảm thực vật tiêu biểu của Việt Nam là. Dựa vào hình 16.3 trong SGK, em hãy nối các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp. Dựa vào kiến thức đã học, hãy phân tích sự phân bố của đất và sinh vật theo chiều bắc – nam, đông – tây và theo độ cao.

  • Bài 14. Đất trang 51, 52, 53 SBT Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

    Theo chiều từ trên xuống, đất thường bao gồm các tầng nào? Khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật được gọi là gì? Nhân tố quyết định thành phần khoáng vật của đất là. Các yếu tố của địa hình tác động đến sự hình thành đất bao gồm. Dựa vào nội dung mục II, bài 14 trong SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ thể hiện các nhân tố hình thành đất sau đây. Điền chữ “tỉ lệ thuận” hoặc “tỉ lệ nghịch” vào chỗ trống (….) để hoàn thành các câu sau. Sưu tầm hình ảnh về sự t

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close