Bài 37. Địa lí ngành du lịch và tài chính – ngân hàng trang 129, 130 SBT Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

Vai trò nổi bật của ngành du lịch trong phát triển kinh tế là. Nhân tố nào sau đây là cơ sở quyết định sự hình thành các điểm du lịch? Các quốc gia có du lịch phát triển và thu hút lượng khách du lịch quốc tế đến tham quan thường tập trung ở khu vực. Các cuộc khủng hoảng lớn trên thế giới thường bắt đầu từ ngành

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1 1

Vai trò nổi bật của ngành du lịch trong phát triển kinh tế là

A. quảng bá hình ảnh của địa phương, đất nước

B. tạo nguồn thu ngoại tệ cho địa phương, đất nước

C. tạo sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các vùng, quốc gia

D. đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của người dân

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Vai trò nổi bật của ngành du lịch trong phát triển kinh tế là tạo nguồn thu ngoại tệ cho địa phương, đất nước

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 2

Nhân tố nào sau đây là cơ sở quyết định sự hình thành các điểm du lịch?

A. sự phát triển của các ngành kinh tế bổ trợ

B. sự hoàn thiện cơ sở vật chất – kĩ thuật ngành du lịch

C. tài nguyên du lịch

D. nguồn nhân lực du lịch

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa là cơ sở hình thành các điểm du lịch; sự đa dạng và hấp dân của sản phẩm du lịch

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 3

Các quốc gia có du lịch phát triển và thu hút lượng khách du lịch quốc tế đến tham quan thường tập trung ở khu vực

A. Mỹ Latinh

B. châu Phi

C. châu Âu

D. Nam Á

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Các quốc gia có du lịch phát triển và thu hút lượng khách du lịch quốc tế đến tham quan thường tập trung ở khu vực châu Âu: Pháp, Tây Ban Nha, Italia,…

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 4

Các cuộc khủng hoảng lớn trên thế giới thường bắt đầu từ ngành

A. giao thông vận tải

B. tài chính ngân hàng

C. du lịch

D. bưu chính viễn thông

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Các cuộc khủng hoảng kinh tế lớn trên thế giới thường bắt đầu twg sự khủng hoảng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 5

Dấu hiệu nào sau đây không thể hiện rõ sự phát triển của ngành tài chính?

A. sự tăng về số lượng các điểm ATM

B. sự phát triển của các quỹ tín thác đầu tư

C. số người có tài khoản của tổ chức tài chính

D. sự đa dạng của các gói dịch vụ tài chính

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Trên thế giới ngành tài chính – ngân hàng không ngừng phát triển, thể hiện qua sự gia tăng về số lượng các trung tâm tư vấn và giao dịch tài chính, số lượng các ngân hàng (cùng các chi nhành và các điểm ATM), số người có tài khoản của tổ chức tài chính, sự đa dạng của các gói dịch vụ tài chính và dịch vụ ngân hàng

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 2

Em hãy nối các ý ở cột A cho phù hợp với các ý ở cột B

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I, II

Lời giải chi tiết:

1 – b, c, d

2 - a

Câu 3

Những nhận định sau đây về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành du lịch là đúng (Đ) hay sai (S)? Hãy đánh dấu (X) vào các ô tương ứng bên cạnh mỗi nhận định

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

1. Đ

2. Đ

3. S

4. S

5. S

Câu 4

Dựa vào hình 37.2 trong SGK, em hãy hoàn thành thông tin trong bảng sau

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

5 quốc gia dẫn đầu thế giới về số lượt khách du lịch quốc tế đến năm 2019

5 quốc gia dẫn đầu thế giới về doanh thu du lịch năm 2019

1. Pháp

1. Hoa Kỳ

2. Tây Ban Nha

2. Tây Ban Nha

3. Hoa Kỳ

3. Pháp

4. Trung Quốc

4. Thái Lan

5. Italia

5. Anh

Câu 5

Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close